دین وزندگی تایباد

دین وزندگی تایباد
اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم
قالب وبلاگ
كتابهاي دين و زندگي

 

كتاب دين و زندگي 1 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 2 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 3 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پيام آيات ديني 1 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 1 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

پيان آيات ديني 3 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

پيام آيات ديني 4 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه word )

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه pdf )

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 3 همراه با پاسخ آنها ( نسخه word )

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 3 همراه با پاسخ آنها ( نسخه pdf )

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه word )

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 4 ( نسخه word )

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )

سؤالات امتحان نهایی دین و زندگی 4 همراه با پاسخنامه ( نسخه word ) 

سؤالات امتحان نهایی دین و زندگی 4 همراه با پاسخنامه ( pdf

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ سه شنبه هفتم بهمن 1393 ] [ 15:41 ] [ گروه دین وزندگی ]
سوالات امتحانات کلیه پایه ها

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) زیست شناسی
  زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3) ریاضی تجربی
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3) زبان فارسی
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی  ریاضی (2) زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) هندسه (1) ریاضی تجربی گسسته
  آمار و مدلسازی هندسه (2) هندسه تحلیلی
    زمین شناسی زمین شناسی
    کامپیوتر  
    حسابان  
    جبر و احتمال  سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال دوم تحصیلی – دی ماه 92

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) زیست شناسی
  زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3) ریاضی تجربی
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3) زبان فارسی
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) ریاضی (2) ریاضی تجربی گسسته
  هندسه (1) هندسه (2) هندسه تحلیلی
  آمار و مدل سازی زمین شناسی زمین شناسی
    کامپیوتر  
    حسابان  
    جبر و احتمال  
    تاریخ  سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال دوم تحصیلی – خرداد ماه 92

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) ادبیات فارسی  (4)
  زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3)  
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)      
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3)  
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) ریاضی (2) ریاضی تجربی گسسته
  هندسه (1) هندسه (2) هندسه تحلیلی
  آمار و مدل سازی زمین شناسی زمین شناسی
  جغرافیا کامپیوتر  
    حسابان  
    جبر و احتمال  
    تاریخ  


سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – دی ماه 91

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) ادبیات فارسی  (4)
  زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3)  
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)      
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3)  
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) ریاضی (2) ریاضی تجربی گسسته
  هندسه (1) هندسه (2) هندسه تحلیلی
  آمار و مدل سازی زمین شناسی زمین شناسی
  جغرافیا کامپیوتر  
    حسابان  
    جبر و احتمال  
    تاریخ  


سوالات امتحانات کلیه پایه ها –  خرداد ماه 91

پایه اول پایه دوم پایه چهارم
ادبیات فارسی (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی(4)
زبان فارسی (1) زبان فارسی  (2)  
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی(2) زبان انگلیسی(4)
عربی (1) عربی (2)  
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (4)
فیزیک (1) فیزیک (2) فیزیک (4)
ریاضی (1) ریاضی (2) ریاضی تجربی
زیست شناسی (1) زیست شناسی گسسته
  هندسه (1) هندسه تحلیلی
  آمار و مدل سازی زمین شناسیسوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – دی ماه 90

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) ادبیات فارسی  (4)
  زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3)  
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)      
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3)  
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) ریاضی (2) ریاضی تجربی گسسته
  هندسه (1) هندسه (2) هندسه تحلیلی
  آمار و مدل سازی زمین شناسی زمین شناسی
    کامپیوتر  
    حسابان  
    جبر و احتمال  

موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)
[ چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ] [ 20:58 ] [ گروه دین وزندگی ]

 

سؤالات آزمون دین و زندگی(2) ، آذرماه 93

دبیرستان نمونه دولتی امام صادق(ع) شهرستان شادگان

برای دانلود سؤالات و کلید آن فایل ضمیمه را دانلود نمایید:

فایل ضمیمه

 

جزوه‌ی نکته به نکته‌ی درس‌های 6 تا 8 دین و زندگی(3)

برای مشاهده جزوه ، فایل ضمیمه ذیل را دانلود نمایید:

فایل ضمیمه

 

برای دانلود جزوه فایل ضمیمه را دانلود نمایید:

فایل ضمیمه

 

بر روی لینک ذیل کلیک نمایید:

مجموعه سئوالات کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی + دانلود

جزوه کامل عربی عمومی کنکور همراه با نکات تستی + دانلود

 

نمونه سؤال آزمون دین و زندگی سال سوم ، متوسطه دوم

درس‌های سوم ، چهارم و پنجم

برای مشاهده سؤالات فایل ضمیمه ذیل را دانلود نمایید:

فایل ضمیمه

***************************

سؤالات آزمون دین و زندگی(4) ، درس سوم

برای مشاهده سؤالات فایل ضمیمه ذیل را دانلود نمایید:

فایل ضمیمه

مجموعه سوالات امتحانات نهايي کتاب دين و زندگي 3

 

منبع :

http://quran-dept.talif.sch.ir

 

 

دانلود سخنرانی های

حجت الاسلام والمسلمین عالی

پیرامون یاد مرگ و عالم پس از مرگ

در برنامه سمت خدا

 

برای مشاهده سؤالات فایل ضمیمه را دانلود کنید:

فایل ضمیمه

 

سؤالات آزمون دین و زندگی(3) درس‌های 3 تا 5

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان

سوم تجربی 1 ، آذرماه 93

بفرمایید ادامه مطلب

 برچسب‌ها: آزمون‌های دین و زندگی سال 94, 93

ادامه مطلب

 

 


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، تست کنکوردین وزندگی دوم، تست کنکوردین وزندگی سوم، تست کنکوردین وزندگی چهارم، تست دین وزندگی چهارم
[ یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 ] [ 19:10 ] [ گروه دین وزندگی ]

بانک سوالات تستی

پیام آیات سال دوم

پیام آیات سال سوم

پیام آیات سال چهارم

سوالات  نهایی سال سوم  نمونه اول

نمونه دوم           نمونه سوم              نمونه چهارم          نمونه پنجم         نمونه ششم

پیام آیات و روایات دین وزندگی  دوم

 

 باسمه تعالی

 درس 6

1-آیا قوانین الهی منحصر به قوانین طبیعی می باشند؟

2-سنتهای الهی را تعریف کنید؟

3-شناخت قوانین جهان چه فایده ای دارد؟

4-شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان چه فایده ای دارد؟

5-سنت امتحان و ابتلاء را توضیح دهید.

6-سنت ابتلاء مربوط به چیست؟

7-سنت امتحان سبب چیست؟

8-اگر در سنت امتحان پیروز شویم یا شکست بخوریم چه نتایجی برای ما دارد؟

9-سنت امداد را تعریف کنید.

10-کسی که راه حق را بر می گزیند مورد چه چیزی قرار می گیرد؟

11-کسی که برای اهداف دنیای تلاش می کنند در قیامت چگونه خواهند بود؟

12-سنت توفیق الهی را توضیح دهید.

13-یکی از جلوه های سنت توفیق الهی را بنویسید.

14-انسان حق گرا چگونه انسانی است.مثالی از قرآن بزنید.

15-سنت املاء را تعریف کنید.

16-سنت استدراج را تعریف کنید.

17-یکی از سنتهای حاکم بر زندگی گنه کاران را بنویسید.

18-سنت تفاوت در جزا و پاداش را توضیح دهید.

19-سنت تاثیر نیکی بر بدی را توضیح دهید.

20-یکی از سنتهای اجتماعی را نام ببیرد.

21-جامعه ای که در مسیر الهی گام بر می دارد چه نتیجه می بیند؟

22-جامعه ای که به سوی گناه گام بر می دارد چه نتیجه ای می بیند؟

23-حضرت علی (ع) با چه پاسخی برداشت ناصحیح یکی از یاران خود را اصلاح فرمود؟

24-اگر خداوند از قبل سرنوشت مرا می داند تلاش و اراده من چه نقشی دارد؟

25-اگر علم الهی را با علم خود مقایسه کنیم چه اشکالی پیش می آید؟

26-تفاوت علم خداوند با علم انسان را بنویسید.

 

 

 

بسمه تعالی

درس هفت

1-چه جمله ای باعث شد که بشر بن حارث از زمره اشراف زادگان بیرون و به سلک مردان پرهیز کار در آید؟

2-تفاوت عمده انسان با سایر موجودات در چیست؟

3-توانایی انقلاب علیه خود چه کاربردی دارد و در کجا می توان از آن استفاده کرد؟

4-آرزوی ما و مقصد و ماوای ما چیست؟

5-کوچکترین همت ما توسط خداوند چگونه پاسخ داده می شود؟

6-چه زمانی آدمی حرمت خدای خود را می شکند؟

7-چه زمانی چراغ عقل و فطرت خاموش می شود؟

8-چه زمانی جهت الهی زندگی انسان عوض می شود؟

9-چه عواملی از پرتگاههای خطرناک سقوط در وادی ضلالت است؟

10-آیا میزان تاثیر گناهان یکسان است؟

11-گناهان بزرگ چه ویژگی دارند؟چندمورد را نام ببرید.

12-آثار گناهان بزرگ در زندگی امروز و آینده فرد چیست؟

13-در مورد گناه تلخ تر و رنج آورتر چیست؟

14-حدیث امام صادق (ع) در مورد نگاه خداوند را بنویسید.

15-منظور از حقیقت توبه چیست؟

16-توبه را تعریف کنید.

17-توبه انسان و توبه خداوند را توضیح دهید.

18-تخلیه و پیرایش به چه معنی است؟

19-حدیثی از پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) در مورد توبه بنویسید.

20-در چه صورتی گناهان به حسنات تبدیل می شود؟

21-مراحل توبه را نام ببرید.

22-مرحله اول توبه چیست؟ آن را توضیح دهید.

23-در چه صورتی توبه آغاز می شود؟

24-منظور از ادعای پشیمانی چیست؟

25-قدم دوم در توبه چیست؟

26-چه کاری استغفار را بی خاصیت می کند؟

27-حدیث امام رضا (ع) در مورد سوال بالا را بنویسید.

28-مرحله سوم توبه چیست؟

29-چه عواملی سبب از بین رفتن عادت به گناه می شود؟

30-آیا حقوق مردم منحصر به حقوق مادی است؟توضیح دهید.

31-مرحله چهارم از توبه چیست؟توضیح دهید.

32-در چه صورتی خداوند مهربان کوتاهی های بنده در عبادت را جبران می کند؟

33-توبه اجتماعی چیست؟

34-اگر جامعه ای از مسیر توبه خارج شود نیازمند چیست؟

35-اگر انحرافهای اولیه اجتماعی در همان مراحل اولیه درمان نشود چه خواهد شد؟

36-راه اصلاح و معالجه جامعه از بیماری های اجتماعی چیست؟

37-در چه صورت مردم به آسانی می توانند مشکلات اجتماعی را بهبودی بخشند؟

38-اگر انحراف از حق ریشه بدواند جامعه برای اصلاح نیازمند چیست؟

39-مثالی از تاریخ اسلام در مورد سوال 38 بنویسید.

40-تا چه زمانی برای توبه فرصت داریم؟

41-بهترین زمان توبه چه زمانی است؟

42-بین دوران جوانی و پیری در مورد ریشه کنی گناهان چه تفاوت و تشابهه ای وجود دارد؟

43-حیله خطر ناک شیطان در دوران جوانی چیست؟

44-فریبا بزرگ شیطان چیست؟

45-خداوند برنامه زندگی مومنان را چگونه تنظیم نموده؟

 

 

 

بسمه تعالی

 درس 8-

 

1-گذر از عصر جاهلیت به عصر اسلام نیازمند چیست؟

2-رسالت بزرگ پیامبر (ص) از کجا آغاز شد؟ و پایه های تمدن او در چه شهری پی ریزی شد؟

3- پیامبر (ص) در اولین روز دعوت خود چه فرمود؟

4-محور رسالت پیامبر (ص) چیست؟

5- پیامبر (ص) در کنار دعوت به توحید چه کرد؟

6-اعتقاد به توحید و آخرت چه نتیجه ای در بر داشت؟

7-رسول خدا (ص) در مورد نظام اجتماعی چه وظیفه ای بر عهده داشتند؟

8-جایگاه خانواده از نظر پیامبر (ص) چگونه بود؟

9-برنامه پیامبر (ص) برای تبیین جایگاه خانواده چه بود؟

10-با گرویدن مردم به اسلام زن چه جایگاهی یافت؟

11-از نظر اسلام خانواده کانون چیست؟

12-اقدام مهم رسول خدا (ص)که موجب تحول بین ملتها گردید چه بود؟

13-رسول خدا(ص)کدام صف بندی و جبهه گیری را مردود اعلام نمود؟

14-جبهه حق دارای چه ویژگی هایی است؟

15-جبهه باطل دارای چه ویژگی هایی است؟

16-ولایت الهی دارای چه ویژگی هایی است؟

17-ولایت طاغوت دارای چه ویژگی هایی است؟

18-رسول خدا(ص)از مسلمانان می خواهد با هم کیشان خود چگونه باشند؟

19-رسول خدا(ص) تلاش نمود (در مورد مواجهه با دنیا و آخرت)چگونه انسانهایی تربیت کند؟

20-از نظر رسول خدا (ص) وسیله رستگاری چیست؟

21- رسول خدا (ص) چه کسانی را سخت مورد نکوهش قرار می داد؟

22- رسول خدا (ص) چه کسانی را هوا پرست می شمرد؟

23- رسول خدا (ص) دعوت خود را از چه جامعه ای آغاز کرد؟

34- رسول خدا (ص) در مورد آداب جاهلی چه نظری داشت و چه چیز را باید جایگزین آن نمود؟

25-چه عواملی باعث شد سد جاهلیت و خرافه گرایی بشکند؟

26-نظر رسول خدا (ص) در مورد کسب علم چیست؟

27-جامعه عالت محور از نظر پیامبر اکرم (ص) چگونه جامعه ای است؟

28-یکی از جنبه های عدالت خواهی رسول خدا(ص) را بنویسید.

 

 

درس  نهم 

 

1-دو تجربه موفق و زیبای تاریخ معاصر را بنویسید.

2-دو تجربه مطرح شده در سوال 1 چه نتایجی برای مردم دنیا در بر داشته؟(5 مورد)

3-در مسیر تکاملی این ملت چه چیز به ما منتقل شده؟

4-پدران و مادران ما نگران و منتظر چه چیزی هستند؟

5-منظور از هدف بزرگ چیست؟

6-برنامه ای که بتواند مسئولیت بزرگ را به نتیجه برساند چه ویژگی باید داشته باشد؟

7-جمله ای از اما خمینی بنویسید که در مورد ارتباط عظمت آرمانها با مشکلات آن باشد.

8-حوزه اول چیست و چه برنامه هایی برای آن پیشنهاد شده؟

9-اولین قدم حوزه اول چیست؟

10-گذشته در بر دارنده چیست؟

11-چرا شناخت دنیای جدید ضروری و لازم است؟

12-مشارکت در اقدام بزرگ(تقویت عزم و اراده)نیازمند چیست؟(5 مورد)

13-مواظبت و حراست از بنیان خانواده چه نتایجی به دنبال دارد؟

14-حوزه سوم چیست؟

15-حضور فعال در جهان و تاثیر گذاری آن با چه اقداماتی میسر نیست؟

16-جامعه اسوه و نمونه چه جامعه ای است؟

17-همراه کردن دیگران با خود را توضیح دهید.

18-تلاش برای پیشگام شدن در علم و فن آوری را توضیح دهید.

19-از نظر مقام معظم رهبری چرا نمی توان علم را از دیگران گدایی کرد؟

20-استحکام بخشیدن به نظام اسلامی را توضیح دهید.

21-مهمترین عامل برای حضور فعال و کار آمد در عرصه جهانی چیست؟

22- مهمترین عوامل استحکام نظام اسلامی را بنویسید.(6 مورد)

23-تقویت عزت نفس عمومی را توضیح دهید.

24-ایمان و باور به اینکه ما می توانیمچه نتایجی در بر دارد؟

25-خودباوری که پیامبر(ص) در یاران اندک خود بوجود آورد چه کرد؟

26-حوزه چهارم چیست؟

27-برای انتقال پیام چه چیزی اهمیت دارد؟

28-لازمه بکارگیری روشهای پیشنهادی قرآن برای گفتگو با مردم چیست؟

29-استفاده از بهترین و کارآمد ترین ابزارها برای رساندن پیام را توضیح دهید.

30-سخت ترین هماوردی حق و باطل در کجا جریان دارد؟

31-مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر را توضیح دهید.

32-ویژگی های اصلی گروه باطل را بنویسید.

33-برای اینکه دعوت به حق و عدالت منحصر به صحبت و شعار نباشد چه باید بکنیم؟

34-نمونه بارز زورگویی و حق ستیزی در عرصه جهانی کیست؟

35-با اقتدا به امام خمینی چه باید بکنیم؟

 

 

بسمه تعالی

درس دهم

 

1-تنها شیوه مطمئن زندگی و روش قابل اعتماد در مواجهه با مسائل چیست؟

2-چه کارهایی باعث قرار دادن خود بر لبه پرتگاه است؟

3-هر یک از دستورات خداوند دارای علت خاصی است یعنی چه؟

4-اگر ما علت برخی از احکام را درک نکردیم چه باید بکنیم؟

5-در چه صورت بازی یا ورزش مستحب است؟

6-چه کسانی در بازی های گروهی از پاداش اخروی برخوردار خواهند شد؟

7-شرط بندی در چه صورتی حرام است؟

8-حکم اسلام درباره قمار چیست؟

9-دادن جایزه به ورزشکاران چه حکمی دارد؟توضیح دهید.

10-در چه صورتی فراهم کردن امکانات ورزش و بازی های ورزشی واجب کفایی است؟

11-بازی با ابزار قمار از طریق کامپیوتر چه حکمی دارد؟

12-تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی در چه صورتی مستحب و یا واجب کفایی است؟

13-تولید سایتها در شبکه اینترنتی در چه صورت مستحب است؟

14-تولید و توزیع لوحهای فشرده و انواع آثار هنری در چه صورتی پاداش اخروی دارد؟

15-حکم ابزارهای مشترک برای مسلمانان چیست؟

16-خرید و نگهداری از ماهواره در چه صورت حرام نیست؟

17-در مورد ماهواره نظر کدام قانوا لازم الاجراست؟

18-موسیقی لهوی چه موسیقی است و چه حکمی دارد؟

19-به کارگیری آلات موسیقی در چه صورت اشکال ندارد؟

20-آیا صرف شرکت د رمجالس عروسی حرام است؟در چه صورت اشکال ندارد؟

21-حکم فیلم برداری از مجالس زنان و مردان برای زنان و مردان چه حکمی دارد؟

22- در مورد چاپ و تکثیر بدون اجازه ناشر یا تولید کننده فیلم حکم چیست؟

23-در چه صورتی باید از خرید کالاهای وارداتی اجتناب کرد؟

24-حکم تجارتی که به نفع دولت غاصب صهیونیستی است چه حکمی دارد؟

25-خرید و پوشیدن لباسهایی که تولید کشورهای استعماری است چه حکمی دارد؟چرا؟

26-نظر اسلام در مورد مدهایی که در غرب تولید می شوند چیست؟


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، پیام آیات دین وزندگی دوم، پیام آیات دین وزندگی سوم، پیام آیات دین وزندگی چهارم
[ پنجشنبه بیستم آذر 1393 ] [ 21:32 ] [ گروه دین وزندگی ]

دینی 1

دینی 2

دینی 3

 

*

دانلود دینی دوم کل کتاب

*

دانلوددینی سوم درس اول

*

دانلود دینی پیش درس اول

 

 
 
 
نمونه سوال دين و زندگي پايه دوم (دروس 9 تا 16)قابل توجه دانش آموزان پايه دوم براي مشاهده اطلاعات به فايل ضميمه مراجعه نماييد.

 
فايل ها

Q-Dini 2 (Term2 90-91) Lessons9-16.pdf

124.387 KB

 

 


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)
[ چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 ] [ 21:26 ] [ گروه دین وزندگی ]

 

آزمون‌های دین و زندگی(3) و (4) درس‌های 1 و 2  

نمونه سؤال دین و زندگی(3) ، درس های 1 و 2

 

آزمون مستمر دین و زندگی(3) ، مهرماه 93

 

برای دانلود روی لینک ذیل کلیک نمایید:

جزوه‌ی سؤالات نهایی درس به درس دین و زندگی(3)


 

برای دانلود قرآن با فرمت pdf روی عبارت زیر کلیک نمایید:

 

قرآن کریم

 

سؤالات درس اول دین و زندگی (3) + پاسخ تشریحی

سؤالات درس دوم = بدون پاسخ

سؤالات درس سوم = بدون پاسخ

 

سؤالات متن درس اول دین و زندگی 1 + پاسخ

سؤالات متن درس دوم دین و زندگی 1 + پاسخ

سؤالات درس چهارم دین و زندگی 1 + پاسخ

باسمه تعالی

با سلام و احترام

دانش آموزان عزیز و گرامی سال اول تا چهارم متوسطه ( پیش دانشگاهی ) می توانید با دانلود نرم افزارهای زیر مهارت خود را در قرائت آیات برگزیده قرآن دروس دین و زندگی تقویت نمایید و قبل از تدریس دبیر خود این آمادگی را کسب نمایید. برای دانلود روی هر کدام از لینک های مورد نظر کلیک نمایید:

لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي 1

لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي 2

لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي سال سوم

لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي پيش دانشگاهي

 

______________________

منبع :

http://quran-dept.talif.sch.ir


باسمه تعالی

با سلام و احترام

به حمد الله تایپ ، ویرایش و تصحیح سؤالات کنکور سراسری دین و زندگی پنج گروه آزمایشی ( علوم انسانی ، علوم تجربی ، علوم ریاضی و فنّی ، هنر و زبان خارجه ) به پایان رسیدو برای استفاده عزیزان آماده شده است؛شما می‌توانید از طریق لینک ذیل اقدام به دریافت آن نمایید :

سؤالات کنکور سراسری 93 ، پنج گروه آزمایشی

 

سؤالات امتحانات نهایی شهریورماه 93 را از لینک‌های

ذیل می‌توانید دانلود کنید:

تاریخ امتحانات 1 / 6 / 93 روز شنبه

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(شيعيان)

معارف اسلامی (مسلمانان)

اصول و عقايد ۲ (رشته ي علوم و معارف اسلامي)

 

http://www.dinida59.blogfa.com/موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)
[ یکشنبه هجدهم آبان 1393 ] [ 10:27 ] [ گروه دین وزندگی ]
دانلودفایل های صوتی آموزش دین و زندگی دوم دبیرستان ویژه کنکوری ها.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

منبع:گروه دین و زندگی خوزستان

                

دانلود آیات پرتکرار درس دین و زندگی دوم متوسطه در کنکور سراسری.

فایل دانلود

پاورپوینت های مربوط به دین و زندگی دوم دبیرستان

دانلود پاورپوینت درس دوم (با کاروان هستی)

دانلود پاورپوینت درس سوم (سرمایه های انسان)

منبع :kabeye-oshagh.persianblog.ir

دانلود پاورپوینت درس ششم(آینده ی روشن)

منبع :kabeye-oshagh.persianblog

دانلود پاورپوینت درس هشتم(واقعه ی بزرگ)

دانلود پاورپوینت درس نهم(فرجام کار درس)

منبع :kabeye-oshagh.persianblog.ir

دانلود پاورپوینت درس ۱۰ تا ۱۳ دین و زندگی دوم دبیرستان

 

دانلود پاورپوینت درس ۱۴ تا ۱۶ دین و زندگی دوم دبیرستان

 

منبع :arta-dini.blogfa.com

 

پس از دانلود و باز کردن پاورپوینت ها گزینه ی read only  رابزنید .


دانلود پیام آیات و روایات دین و زندگی دوم متوسطه 

سؤالات دین و زندگی ۵ گروه آزمایشی کنکور سراسری سال ۹۱

حجم : 135 کیلوبایت

دانلود: لینک مستقیم

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع :سایت کنکور

            

ترجمه منظوم آيات قرآن کریم  دين و زندگی دبیرستان
 
 
 
 
 دین و زندگی ۱                     دین و زندگی۲
 
 
 
دین و زندگی ۳                      دین و زندگی ۴
 
 
 
 
 درس ۸ و ۹ دین و زندگی ۲ـ آقای هادی سرکشیک زاده :  پیکوفایل | پرشین  گیگ
 درس ۸ و ۹ دین و زندگی ۲ـ آقای هادی سرکشیک زاده : 

بخش اول: پیکوفایل | پرشین گیگ     بخش دوم : پیکوفایل | پرشین گیگ


 اسلاید های درس ۸ و ۹ دین و زندگی ۲ـ آقای هادی سرکشیک زاده :  پیکوفایل | پرشین گیگ

منبع: مطالب ونکات کنکوری 4konkoor92.blogfa.com

 

         

دانلود بارم  دروس کتاب های دین و زندگی سال تحصیلی ۹۳-۹۲

فایل دانلود             

 دانلود آیات پرتکرار دین و زندگی۳ در کنکور سراسری

فایل دانلود

دانلود آیات پرتکرار درس دین و زندگی دوم متوسطه در کنکور سراسری.

فایل دانلود

دانلود حذفیات دین و زندگی کنکور۹۳


نام فایل :بررسی نکات درسی 2 درس اول دینی سال دوم دبیرستان

حجم : 533 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم  

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور                                      

............................................................................................................................

بررسی خط مشی دروس دین و زندگی برای مرور سریع و یاد آوری 100 %

حجم : 593 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور                                           

...................................................................................................................................

نام فایل : درس 2 و 3 دینی سال چهارم دبیرستان – مراتب توحید

حجم : 593 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور  

      

دانلود پاورپوینت های دروس دین و زندگی چهارم دبیرستان: 

روش های خواندن کنکوری دین و زندگی منبع :.m-mohsenikabir.blogfa.com

 

درس دوم   منبع : .dinitaybad.blogfa.com

 

درس سوم - حقیقت بندگی     منبع : .portal1.teg-eaedu.ir

 

درس ششم-سنت های الهی منبع : m-mohsenikabir.blogfa.com

 

درس هفتم- توبه  منبع : m-mohsenikabir.blogfa.com

 

درس نهم   منبع : .dinitaybad.blogfa.com

 

درس دهم    منبع :.dinitaybad.blogfa.com

 نمونه سؤالات دین و زندگی مدارس ایران را ببینید.


دانلود پیام آیات و روایات دین و زندگی دوم متوسطه 

 دانلود پاورپوینت درس های دین و زندگی(۳) 

 درس اول: هدایت الهی

درس دوم : هدایت مستمر

درس سوم : معجزه ای از نوع کتاب

درس چهارم: گستره ی رسالت پیامبر(ص)

درس پنجم: تداوم رسالت

درس ششم : جایگاه امامان

درس هفتم : وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه

درس هشتم : احیای ارزش های راستین

درس نهم : خورشید پنهان

درس دهم : در انتظار طلوع

درس یازدهم: مرجعیت و ولایت فقیه

درس دوازدهم: ویژگی های حکومت اسلامی

منبع:دین و زندگی تایباد


دانلود نکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های  1و2

دانلودنکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های3و4و۵

دانلود نکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های 6و7و8

دانلود نکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های 9و10و11

دانلودنکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های12و13و14

دانلودنکات مهم ونمونه تست دین وزندگی دوم درس های15و16

منبع: موسسه فرهنگی رهپویان دانش واندیشه

خلاصه دین وزندگی سال دوم دبیرستان+تست

درس های۱و۲و۳و۴ با نمونه سوالات تستی

pdfحجم فایل: ۹۷۷کیلوبایت              دانلود

تست دین وزندگی سال سوم باپاسخ نامه

حجم فایل:  ۱.۵۸مگابایت

  (کمک آموزشی دین وزندگی )               دانلود

         

تست دین وزندگی دوم +خلاصه ونکات درس سوم 

درس سوم : سرمایه های انسان pdfحجم فایل :  ۲۷۵کیلوبایت  

  منبع:  نشر الگو                              دانلود


سؤالات هشت دوره امتحان نهایی دین و زندگی(۳) را با پاسخ دانلود کنید.


پاورپوینت دین و زندگی(۱)

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم  

درس چهاردهم  

درس پانزدهم

درس شانزدهم

منبع:http://darsi.persianblog.ir

راهنمای دین و زندگی سوم دبیرستان 

                  و

راهنمای کتاب منطق سوم دبیرستان 

 را با کلیک روی آن می توانید دانلود کنید.                                   
                                                  

موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 22:56 ] [ گروه دین وزندگی ]

جزوه ی دین و زندگی (1)

درس چهارم | دانلود

درس پنجم | دانلود

درس ششم | دانلود

درس هفتم | دانلود

درس هشتم | دانلود

درس نهم | دانلود


منبع :

http://fera.ir
موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 9:41 ] [ گروه دین وزندگی ]
پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 4 ( نسخه word )

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )


پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 3 ( نسخه word ) به همراه پاسخ آنها

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 3 ( نسخه pdf ) به همراه پاسخ آنها


انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه  word )

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )

دانلود فایل WORD بارم بندی کتاب دین و زندگی

دانلود فایل PDF بارم بندی کتاب دین و زندگی


دانلود نمونه برگ ارزشیابی درس دین و زندگیهمکاران محترم جهت مشاهده نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 کلیک نمایید.


همکاران محترم جهت مشاهده ی پاسخ های اندیشه و تحقیق دینی 3 چاپ 1391 لطفا کلیک نمایید.

همکاران گرامی جهت دریافت فایل بارم بندی دروس اینجا کلیک کنید.

ترجمه و پیام آیات دینی 1

لطفا پس از دانلود نظر دهید

لینک دانلود


كتاب دين و زندگي 1 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 2 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 3 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پيام آيات ديني 1 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 1 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

پيان آيات ديني 3 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

پيام آيات ديني 4 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه word )

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه pdf )

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 3 همراه با پاسخ آنها ( نسخه word )

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 3 همراه با پاسخ آنها ( نسخه pdf )

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه word )

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 4 ( نسخه word )

پرسشهاي امتحانهاي نهايي دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )

http://www.din-zendegi.blogfa.com/


پاورپوینت دین و زندگی سال چهارم متوسطه

( پیش دانشگاهی )

درس دوم

درس هفتم

درس نهم

درس دهم

جزوه ی  سؤالات نهایی دین و زندگی سال چهارم

( پیش دانشگاهی ) متوسطه ی دوم

برای دانلود سؤالات درسهای 1 تا 6 فایل ذیل را دانلود کنید :

دریافت نمایید

برای دانلود سؤالات درسهای 7 تا 10 فایل ذیل را دانلود کنید :

 دریافت نمایید


نمونه سؤالات دین و زندگی (1)

دریافت فایل

نمونه سؤال دین و زندگی (2)

دریافت فایل

http://www.dinida59.blogfa.com


جهت دیدن بانک سوالات درس دین و زندگی سال اول دبیرستان اینجا را کلیک کنید


براي دانلود بر روي لینک زیر راست كليك كرده و سپس گزينه Save Target As را انتخاب كنيد.

دانلود کنید

http://nooralhoda1432.blogfa.com
موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، نمونه سئوالات دین وزندگی اول، نمونه سئوالات دین وزندگی دوم، نمونه سئوالات دین وزندگی سوم، نمونه سئوالات دین وزندگی چهارم
[ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ] [ 16:0 ] [ گروه دین وزندگی ]


پیام آیات دین و زندگی 1

پیام آیات دین و زندگی 2

پیام آیات دین و زندگی3  

پیام آیات دین و زندگی 4

آزمون آنلاین دین وزندگی ۲

آزمون آنلاین دین وزندگی ۳

آزمون آنلاین دین وزندگی ۴

تفسیر آیات دین و زندگی 1

تفسیر آیات دین و زندگی 2

تفسیر آیات دین و زندگی 3

تفسیر آیات دین و زندگی 4

تلاوت قرآن

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 1

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 2

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 3

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 4

خلاصه درس دین و زندگی 1و2 به صورت پاورپوینت

خلاصه درس دین و زندگی 3 به صورت نموداری

پاسخ به اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۳

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 به تفکیک درس

پرسش های امتحان نهایی دین و زندگی ۳ همراه با پاسخ آنها

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 با پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 4 با پاسخنامه

کتب راهنمای دین و زندگی 1-2-3-4

کتاب دین و زندگی۱

کتاب دین و زندگی۲

کتاب دین و زندگی۳

کتاب دین و زندگی۴

تطبیق آیات کتاب دین و زندگی 4 با اقسام توحید و شرک ( کنکوری)

نحوه تست زنی در جلسه کنکور

فهرست حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری 93

آیات پر تکرار دین و زندگی 2 جهت کنکور

کتاب دین و زندگی 4

اصلاحیه نهایی راهنمای دین و زندگی 4

بارم بندی دین و زندگی 1-2-3-4


http://dinvazendegy89.blogfa.com/post-369.aspx

پاورپوینت  سال اول 


پاورپوینت درس 9دین و زندگی1 

پاورپوینت درس 10دین و زندگی 1

پا ورپوینت درس 10دین و زندگی1با ترجمه آیات و انجام فعالیت ها و اندیشه وتحقیق

پاورپوینت درس 11دین و زندگی1 

درس 11کلاس اول 2همراه با انجام فعالیت ها

درس 11کلاس اول 1(زیباست با یک کم حجم بیشتر)

درس 12 دین و زندگی 1

درس 13دین و زندگی 1فقط ترجمه آیات

درس 14 دین و زندگی 1

درس 15بدون انجام فعلیت ها

درس 16دین و زندگی 1بدون انجام فعالیت ها

دانلود كتاب دین و زندگی اول

دانلود كتاب دین و زندگی دوم

دانلود كتاب دین و زندگی سوم

دانلود كتاب دین و زندگی چهارم

دانلودپیام آیات دینی 1

دانلودپیام آیات دینی 2

دانلودپیام آیات دینی 3

دانلودپیام آیات دینی 4

دانلود ترجمه منظوم دینی 2

دانلود ترجمه منظوم دینی 3

پاورپوینت درس چهارم سال دوم تدوین از دانش اموز سال دوم دبیرستان سمیه خانم  نسرین حیدری( با تشکر از سرکار خانم رستمی دبیر دبیرستان سمیه که این پاورپوینت را برای ما ارسال کردند)

برای دیدن این پاورپوینت پس ازکلیک ادرس زیرگزینه دانلود رایگان وسپس ایجاد لینک راکلیک کنید.

http://uplod.ir/3ipee67uw7f9/بعد_روحانی_و_معنوی.ppt.htm

اورپوینت درس نهم  سال اول  تهیه شده توسط  اقای خدامراد یوسف وند دبیر دبیرستان  امام جعفر صادق(ع)

برای دیدن این پاورپوینت پس ازکلیک ادرس زیرگزینه دانلود رایگان وسپس ایجاد لینک راکلیک کنید

http://uplod.ir/oxp2k89s5hf4/پاور_پوینت_درس_9.pptx.htm


كتاب دين و زندگي 1 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 2 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 3 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 1 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 1 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

پيان آيات ديني 3 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 3 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 4 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 4 ( نسخه pdf )

پاورپوینت درس دهم دین وزندگی تدوین از خانم رستمی (دبیر دبیرستان سمیه)

 برای دیدن این پاورپوینت پس ازکلیک ادرس زیرگزینه دانلود رایگان وسپس ایجاد لینک راکلیک کنید

http://uplod.ir/dsmednq03nw1/دین-زندگی-3-.pps.htm

پيام ايات درس دين و زندگي (3)


http://up6.ir/Tkr

موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، پیام آیات دین وزندگی دوم، پیام آیات دین وزندگی اول، پیام آیات دین وزندگی سوم، پیام آیات دین وزندگی چهارم
[ جمعه شانزدهم اسفند 1392 ] [ 21:43 ] [ گروه دین وزندگی ]


جمع بندی کامل دین و زندگی 2

جمع بندی کامل دین و زندگی 3

جمع بندی کامل دین و زندگی 4

23 آیه پرتکرار دین و زندگی پیش در کنکور

آیات پرتکرار دین وزندگی 2 و 3 در کنکور سراسری

جمع بندی کامل فلسفه انسانی پیش دانشگاهی

جمع بندی کامل منطق

جمع بندی کامل فلسفه انسانی پایه

گزیده نکات منطق «استدلال و قیاس»

خلاصه درس فلسفه (فارابی)

گزیده نکات منطق (تعریف و دنیای مفاهیم)


سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی سال اول دبیرستان

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی سال دوم رشته انسانی  

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی سال دوم رشته تجربی

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی سال دوم رشته ریاضی فیزیک 

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی سال سوم رشته علوم انسانی

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی سال سوم رشته علوم تجربی

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی سال سوم رشته ریاضی فیزیک

با سپاس از جناب آقای عسگری

______________________

سایت :

http://mbehzadi89.blogfa.com

http://www.dinida59.blogfa.com/موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، تست کنکوردین وزندگی دوم، تست کنکوردین وزندگی سوم، تست کنکوردین وزندگی چهارم، تست دین وزندگی چهارم
[ دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 ] [ 22:45 ] [ گروه دین وزندگی ]

جزوه سؤالات نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان

جزوه ی  سؤالات نهایی دین و زندگی سال چهارم

( پیش دانشگاهی ) متوسطه ی دوم

مهر ماه 92

برای دانلود سؤالات درسهای 1 تا 6 فایل ذیل را دانلود کنید :

دریافت نمایید


برای دانلود سؤالات درسهای 7 تا 10 فایل ذیل را دانلود کنید :

 دریافت نمایید 


پاورپوینت دین و زندگی سال چهارم متوسطه

( پیش دانشگاهی )

درس دوم

درس هفتم

درس نهم

درس دهم


نقدهای متخب سؤالات داخلی

فایل ذیل را دانلود نمایید :

نقد های منتخب سوالات داخلی پایه دوم

پاسخ فعالیت ها و تمرینات دین و زندگی (4)

فایل ذیل را دانلود نمایید :

اصلاحات کتاب دین و زندگی سال چهارم چاپ 92

نقدهای منتخب سؤالات نهایی

فایل ذیل را دانلود نمایید :

نقدهای منتخب سوالات امتحانات نهایی درس دین وزندگی خرداد92

بارم بندی دروس دین و زندگی چاپ 92


فایل ذیل را دانلود نمایید :

بارم بندی دروس سال 92


دانلود کتابهای الکترونیکی مدارس قرآنی


قرآن کتاب هدایت( وي‍‍ژه مربيان راهنمايي)
قرآن نردبان تعالی( آموزش روان خواني)
قرآن معجزه جاوید( روش هاي حفظ )
قرآن نامه محبوب(آموزش روخواني )
قرآن کتاب شگفتی ها (‌آموزش تجويد 1)
قرآن کتاب زیبایی ها(آموزش تجويد2)
قرآن کتاب زندگی(‌ويژه مربيان دوره متوسطه)


کتب الکترونیکی دین و زندگی دبیرستان


کتاب الکترونیکی دین و زندگی دوم دبیرستان
کتاب الکترونیکی دین و زندگی سوم دبیرستان
کتاب الکترونیکی دین و زندگی اول دبیرستان


منبع :

http://www.azinboard.com


دین و زندگی 2 وِیژه ی کنکوری ها !

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت ششم

قسمت هفت

قسمت هشت تا یازده

کتاب معلم(راهنمای تدریس) چاپ 92

قرآن وتعلیمات دینی پيش دانشگاهي

دروس 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،8 و 9


پاورپوینت درس 9دین و زندگی1 

پاورپوینت درس 10دین و زندگی 1

پا ورپوینت درس 10دین و زندگی1با ترجمه آیات و انجام فعالیت ها و اندیشه وتحقیق

پاورپوینت درس 11دین و زندگی1 

درس 11کلاس اول 2همراه با انجام فعالیت ها

درس 11کلاس اول 1(زیباست با یک کم حجم بیشتر)

درس 12 دین و زندگی 1

درس 13دین و زندگی 1فقط ترجمه آیات

درس 14 دین و زندگی 1

درس 15بدون انجام فعلیت ها

درس 16دین و زندگی 1بدون انجام فعالیت ها

______________

منبع :

http://shagerd20.blogfa.comبررسي نسبت آزمون‌هاي سراسري با اهداف درس تعليم و تربيت ديني

  فایل ضمیمه

نقد سؤالات درس ديني در آزمون سراسري سال 1392
  فایل ضمیمه

 

نمونه سوالات دین و زندگی 1 (کل کتاب)

برای دریافت فایل روی "دانلود" کلیک کنید!


دانلودبرای دریافت سوالات طبقه بندی شده دین و زندگی پیش دانشگاهی روی عبارت زیر کلیک کنید:

سوالات طبقه بندي شده دين و زندگي پيش دانشگاهي

 

برگرفته از سایت: http://dini.razaviedu.ir


برای دریافت سوالات طبقه بندی شده نهایی دین و زندگی۳

به روز شده تا شهریور ۹۱ روی عبارت زیر کلیک کنید:

سوالات طبقه بندی شده نهایی دین و زندگی ۳ به روز شده تا شهریور ۹۱

 

برگرفته از سایت: http://dini.razaviedu.ir


براي دانلود بر روي لینک زیر راست كليك كرده و سپس گزينه Save Target As را انتخاب كنيد.

دانلود کنید


جهت دیدن بانک سوالات درس دین و زندگی سال اول دبیرستان اینجا را کلیک کنید

خلاصه  درس دین و زندگی سال اول همراه با سوالات مهم  درس

قسمت اول (هشت درس اول )


سوالات تشریحی دین و زندگی سال دوم (ترم دوم درس نهم تا آخر)ادامه مطلب
1
بیست سوال تستی دین و زندگی اول

       لطفا سوالات را در ادامه مطلب  بخوانید.ادامه مطلب

در پناه ایمان

درس هفتم

محدثه مهیمنیان پور

کلاس اول 3

دبیرستان نمونه حدیث

نزدیکی به خدا

درس پنجم

رضوان اندرزی

اول 2

دبیرستان نمونه حدیث


در وادی امن

درس هشتم

گروه سراش

ساغر و روناک و الهام وشیدا


اول 3

نزدیکی به خدا

درس پنجم

صدیقه حاجیانی

اول 2

مقاله ای در رثای امام حسین

پاورپونت مبارزه بانفس

 تهیه کننده :رضوان اندرزی

اول 2

مدرسه نمونه دولتی حدیث

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

نام سوره ها ی قران به نظم

 

تنظیم کننده:محبوبه تنگستانی

کلاس:اول2

مدرسه نمونه دولتی حدیث

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

تفسیر  چند سوره از قران مجید

تهیه کننده:آناهیتا آیین  جمشید 

اول 2

مدرسه نمونه دولتی حدیث


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

بچه هاعالی بود

دوستتون دارم

http://aftab85nj.blogfa.com/


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، سئوالات متن دین وزندگی اول
[ جمعه بیست و پنجم بهمن 1392 ] [ 19:53 ] [ گروه دین وزندگی ]

نمونه ی سؤال تستی دینی و قرآن(3)

1-منظور از حجت نهان همان ...............انسانهاست.

1-عقل              2-تفکر                3-اختیار                   4-انتخاب

2-پاسخ به نیازهای برتر باید کاملاً ................باشد.

1-احتمالی ومشکوک          2-درست وقابل اعتماد           3-مشکوک واحتمالی           4-نادرست و ناصحیح

3-عالی ترین درجه وحی مخصوص .................است.

1-امامان             2-صالحان                3-پیامبران               4-عالمان

4-عصمت پیامبران ناشی از چیست؟

1-ایمان وعمل              2-ایمان و اخلاص                 3-ایمان و شناخت                 4-ایمان و تقوی

5-قرآن کریم ازمخالفان می خواهد اگردر الهی بودن این کتاب شک دارندیک سوره مانندآن بیاورند این دعوت به مبارزه را ................می گویند.

1-فطرت               2-تحدی                 3-تفقه                 4-تقیه

6-یکی از دلایل الهی بودن قرآن ...................است.

1-عدم اختلاف درقرآن    2-وجود اختلاف در قرآن     3-وجود آیات متشابه درقرآن      4-وجود آیات محکم در قرآن

7-اولین وبرترین کاتب وحافظ قرآن چه کسی بود؟

1-حضرت محمد(ص)        2-حضرت خدیجه(س)          3-حضرت علی(ع)           4-حمزه عموی پیامبر

8-برترین مقام پیامبرخدا (ص) چیست؟

1-مرجعیت علمی             2-ولایت ظاهری               3-ولایت عام              4-ولایت معنوی

9-دو امانتی که پیامبر گرامی اسلام به امت خودسفارش کرده است کدام است؟

1-سنت و امامان               2-عقل وکتاب                3-قرآن و عترت             4-قرآن و سنت

10-حضرت ابراهیم (ع) شیعه و پیرو حضرت ...................معرفی شده است.

1-نوح               2-موسی                3-عیسی                 4-داود

11-دراسلام تنها ملاک کرامت وگرامی بودن انسانها نزد خداوند ...................است.

1-عمل صالح            2-ایمان               3-جهاد                 4-تقوی

12-ائمه اطهار(ع) در مبارزه ی خود علیه حاکمان بر کدام اصل تکیه می کردند؟

1-تربیت شخصیت های اسلامی    2-آگاهی بخشی به مردم       3-مبارزه تسلیحاتی       4-ولایت معنوی

13-به ترتیب ظهور حضرت مهدی(ع) وبهره مندی از وجود ایشان در عصر غیبت در اخبار و روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟

1-خورشید پشت ابر- برپایی قیامت   2-برپایی قیامت-شب    3-طلوع خورشید-شب    4-برپایی قیامت-خورشید پشت ابر

14-از دیدگاه علی(ع) محبوب ترین کارها نزد خداوند ..................است.

1-اقامه ی نماز            2-انتظار فرج               3-دعا برای ظهور               4-تقویت ایمان

15-افرادی که به معرفت عمیق در دین می رسند.................نامیده می شود.

1-فقیه                 2-مرجع                    3- مجتهد                 4-امام

16-حضرت علی(ع) به مالک اشتر در نامه ای می فرماید« با.............مشورت نکن که در انجام دادن کارها روحیه ی تورا سست می کند».

1-عیب جو               2-متکبر                   3-ترسو                  4-سخن چین

17-از تمایلات عالی انسان به کدام یک تعبیر می شود؟

 1-حجّت نهان              2-خود دانی                3-خود عالی             4-نفس اماره

18-عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده .................. است.

1-انس با همسر        2-رشد اخلاقی ومعنوی       3-آرامش روحی        4-تربیت فرزندان

19-شرط اصلی و اوّلی در انتخاب همسر ...............بودن است.

1-کافر              2-مشرک               3-منافق              4-مؤمن

20-تأمین هزینه ی زندگی فرزندان بر عهده ی ................... است.

1-مرد            2-زن             3-مرد وزن               4-زن ومرد

 

 

خداویردی قاسمی

سرگروه دینی وقرآن

مدیریت آموزش و پرورش گرمی

26/08/92

 


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، تست کنکوردین وزندگی دوم، تست کنکوردین وزندگی سوم، تست کنکوردین وزندگی چهارم، تست دین وزندگی چهارم
ادامه مطلب
[ شنبه چهاردهم دی 1392 ] [ 18:58 ] [ گروه دین وزندگی ]
دین و زندگی 1

 

 

 

 

 

 

همکاران محترم جهت مشاهده کلیک نمایید :

 

راهنمای معلم دین و زندگی

1

اندیشه و تحقیق دین و زندگی 1 (پاسخ ها ) 

    

نمونه سوالات دین و زندگی 1 به تفکیک دروس

 

صد سوال تشریحی دین و زندگی

 

دانلود تلاوت آیات دین و زندگی 1

 

نمونه تست دین و زندگی 1

 

كتاب دين و زندگي 1 ( نسخه pdf ) 

 

پيام آيات ديني 1 ( نسخه word )

 

پيام آيات ديني 1 ( نسخه pdf )

 دین و زندگی 2

 

 

جهت مشاهده لینک های  زیر را کلیک نمایید .

 

نمونه سوالا ت و پیام آیات دین و زندگی 2 ( متوسطه )

 

نمونه طرح درس سالانه  دین و زندگی ۲

 

راهنمای کتاب دین و زندگی 2

 

 

تلاوت آیات دین و زندگی 2 

 

 

كتاب دين و زندگي 2 ( نسخه pdf ) 

 

 

پيام آيات ديني 2 ( نسخه word )

 

 

پيام آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

 

 

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه word )

 

 

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

 دین و زندگی 3 و معارف

 

 

 

 

راهنمای دین و زندگی 3 

 

دانلود تلاوت آیات دین و زندگی 3  

 

اندیشه و تحقیق دین و زندگی 3 (پاسخ ها )    اندیشه و تحقیق

 

نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 به تفکیک دروس 

 

كتاب دين و زندگي 3 ( نسخه pdf )

 

پيان آيات ديني 3 ( نسخه word )

 

 

پيام آيات ديني 3 ( نسخه pdf )

 

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه word )

 

 

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

 

 

 انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه word )

 

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf  

 

 

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه word )

 

 

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه pdf )

 

 

 

 

پيام آيات ديني 4 ( نسخه word ) 

 

پيام آيات ديني 4 ( نسخه pdf )

 

كتاب دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )

   

دانلود متن کتاب معارف پیش دانشگاهی  

 

متن معارف  

 

 منبع بعضی دانلودها 

 

 

 

 

تستهای طبقه بندی شده کتب دین و زندگی به همراه پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده


فیلم ها و فایل های صوتی اموزشی  

 

فیلم آ موزشی دین و زندگی

 

 

 فایل صوتی :  علی گندمی ، صلوات ،  کتاب الکترونیکی قر آ ن

مواد کمک آ موزشی درس دین و زندگی

 

مواد کمک اموزشی دین و زندگی

 

 

سایتهای آ موزشی مرتبط با درس دین و زندگی و.....  

   کلیک نمایید :     سایت های آ موزشی مرتبط با درس دین و زندگی

 

        

 

وزارت آموزش و پرورش
دبیر خانه کشوری دینی و قرآن
گروه درسی تعلیم و تربیت دینی


گروه دینی و قرآن آذربایجان شرقی
گروه دینی و قرآن آذربایجان غربی
گروه دینی و قرآن اردبیل
گروه دینی و قرآن اصفهان
گروه دینی و قرآن البرز
گروه دینی و قرآن ایلام
گروه دینی و قرآن بوشهر
گروه دینی و قرآن تهران
گروه دینی و قرآن چهار محال
گروه دینی و قرآن خراسان جنوبی
گروه دینی و قرآن خراسان رضوی
گروه دینی و قرآن خراسان شمالی
گروه دینی و قرآن خوزستان
گروه دینی و قرآن زنجان
گروه دینی و قرآن سمنان
گروه دینی و قرآن سیستان
گروه دینی و قرآن فارس

گروه دینی و قرآن قزوین
گروه دینی و قرآن قم
گروه دینی و قرآن کردستان
گروه دینی و قرآن کرمان
گروه دینی و قرآن کرمانشاه
گروه دینی و قرآن کهگیلویه
گروه دینی و قرآن گلستان
گروه دینی و قرآن گیلان
گروه دینی و قرآن لرستان
گروه دینی و قرآن مازندران
گروه دینی و قرآن مرکزی
گروه دینی و قرآن هرمزگان
گروه دینی و قرآن همدان
گروه دینی و قرآن یزد     

       .............................

       

يونسکو

يونيسف

بانک جهاني

آموزش و پرورش انگلستان

آموزش و پرورش ايتاليا

 

آموزش و پرورش کره جنوبي

آموزش و پرورش آمريکا

آموزش و پرورش چين

آموزش و پرورش کانادا

آموزش و پرورش هندوستان

آموزش و پرورش ژاپن

آموزش و پرورش نيوزلند

آموزش و پرورش آرژانتين

آموزش و پرورش سوئد

آموزش الکترونیکی

دفتر تاليف و برنامه ريزي كتب درسي          


کتب راهنمای معلم دین و زندگی 1.2.3.4

راهنمای معلم دین و زندگی

برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنیدبرای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنیدبرای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

 

 

 

کلیک نمایید : پاسخ گویی به شبهات

 

 

کلیک نمایید : پرسش و پاسخ 

 

 

 

کلیک نمایید :   پاسخ گویی به سوالات دینی  

 

 

 

کلیک نمایید :     

 

 


نمونه سوال دین و زندگی 2 ( نوبت اول ) دی 91  

نمونه سوال دین و زندگی 2 دی 91

 

نمونه سوال دین و زندگی۲  دی 91http://tabadkandini.blogfa.com

 


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 19:55 ] [ گروه دین وزندگی ]

سؤالات کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان
درس اول:
1. هدف از نزول قران کریم چیست؟
2. آیه شریفه ی کتاب انزلناه الیک مبارک لید برو ایائه را ترجمه کنید و پیام آن را بنویسد
3. آیه ی شریفه ی قدجاء کم من الله نور و کتاب مبین را ترجمه کنید و بنویسید چه مطلبی از آیه فهمیدهمی شود.
4. آیه ی شریفه ی هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین را ترجمه کنید
5. آیه ی شریفه ی «و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم» را
 الف. ترجمه کنید ب. پیام آیه را بنویسید
6. ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم در انسان چیست
7. امام صادق (ع) درباره تلاوت قرآن کریم و اثر آن برای جوان مومن چه فرموده است
8. آیات زیر را ترجمه کنید و پیام آن را بنویسد
و نزلنا علیک الکتاب تبیا نا لکل شی و هدی و رحمه بشری للمسلیمن
9. محدوده ی تاریخی و جغرافیایی هدایت قرآن کریم چقدر است
10. دلیل طراوت و تازگی قرآن کریم برای همیشه زمانها چیست
11. آیه شریفه ی و اوحی الی هذا القران لانذرکم به و من بلغ را الف. ترجمه کنید ب. پیام آیه را بنویسید.
12. تدبر در آیات قرآن کریم چه آثار و نتایجی دارد
13. مراحل تدبر آیات قرآن را بنویسد
14. خداوند وظیفه تعلیم و تبیین قرآن کریم را بر عهده چه کسی نهاده است
15. چگونه می توانیم پیامهای قرآن را در یابیم تا زندگی را براساس آن ها بنا کنیم
16. چهار مورد از آداب و شرایط قرائت و تدبر قرآن کریم را بنویسید
17. ابزار تدبر در قرآن چیست
18. دانایی نتیجه ی چیست؟
 
1. در شکفتن گل سرخ چندین عامل دخالت دارند مهمترین آنها کدام است؟
الف. قابلیت و استعدادهای نهفته شده در گل
ب. نظارت و مراقبت         ج. آب و خاک               د. موفقیتها
2. مهمترین دوره برای پاسخ گویی به دعوت الهی و پیروی از پیامهایش ...................... است
الف. کودکی         ب. نوجوانی و جوانی       ج. پیری      د. سن چهل سالگی
3. این حدیث امام جعفر صادق  (ع) با کدام گزینه تکمیل می گردد هر جوان مومنی که قرآن بخواند قران با گوشت و خونش در می آمیزد .......
الف. و در قیامت حافظ و نگهبان او می شود      
ب. و او را به بهشت هدایت می کند
ج. و در دنیا هدایت واقعی می یابد
د. و هدایت دنیا و آخرت خواهد یافت
4. براساس آیه شریفه کتاب انزلناه الیک مبارک لید برو آیاته و لیتذکر اولوالالباب شرط بهره گرفتن از آیات الهی چه چیزی معرفی شده است
الف. دارای دانش بودن       ب. دارای ایمان بودن        ج. اوالعزم بودن           د. خردمندی
5. آیه ی شریفه ی وانزلنا الیل الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون خطاب به چه کسی یا چه کسانی است؟
الف. پیامبر(ص)       ب. همه ی مومنان      ج. پیامبران اوالعزم  د. همه ی مردم
6. با توجه به آیه ی شریفه ی و اوحی الی هذا القران لاتذرکم و من بلغ مخاطب قرآن چه کسی است؟
الف. مردم مکه مخاطب قرآن بودند                     ب. مسلمانان حجاز  
ج. مردم مدینه                                                 د. هر کس که قرآن به او برسد
7. از آیه شریفه ی لاتذرکم به و من بلغ کدام امر مهم استفاده می شود؟
الف. رسالت پیامبر(ص) جهانی است و قرآن تنها برای مسلمانان است
ب. انذار پیامبر(ص) به وسیله قران تنها مخاطبش اعراب بودند.
ج. رسالت پیامبر(ص) جهانی و جاودانی و برای همه ی مردم است.
د. با قرآن می توان هدایت کرد و تبلیغ کرد.
8. هدف از نزول قرآن کریم چیست؟
الف. هدایت متقین   ب. هدایت انسان ها   ج. هدایت مومنان  د. هدایت صالحان
9. .................. ابزار تدبر است که خداوند به انسان عنایت کرده است.
الف. استعداد    ب. اختیار     ج. عقل    د. تنوع طلبی
10. کدامیک از ثمرات تدبر قرآن کریم نیست
الف. رژف اندیشی برای کشف پیام آیات                 ب. تنوع طلبی در خواسته ها
ج. دل سپردن و گشودن قلب به انوار هدایت الهی      د. تقویت ارتباط میان عقل و قلب
11. ........................ نتیجه بهره مندی از قوه عقل و خردمندی است.
الف. تفقه          ب. تعلم          ج. دانایی      د. اندیشه
12. میزان بهره مندی افراد از قرآن به کدام عامل بستگی ندارد؟
الف. توانایی علمی افراد   ب. انس فرد با قرآن   ج. تقوای افراد   د. همت و پشتکار افراد
درس دوم: انتخاب بزرگ
1. آیه شریفه ی فلما رای القمر بازغا قال هذا ربی را ترجمه کنید
2. داستان حضرت ابراهیم (ع) در قرآن کریم چه درسی در زندگی برای مردم بیان می کند
3. حضرت ابراهیم کدام جهت را برای زندگی خود برگزیده دلیلش برای انتخاب این جهت چه بود
4. منظور از غایت چیست؟
5. آیات زیر را ترجمه کنید
الف. رای کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین
ب. انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض
6. چرا چیزهایی مانند ماه، ستاره، خورشید لایق پرستش نیستند
7. از ویژگی های انسان میل به کمالات و خوبی ها را توضیح دهید
8. دو تفاوت انسان با گیاه و حیوان را بنویسد
9. به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید
الف. حضرت ابراهیم پس از مشاهده ی ملکوت آسمان ها و زمین به چه مقامی رسید
ب. نوجوانی حضرت ابراهیم با چه چیزی آغاز شد
ج. خداوند ملکوت آسمان ها و زمین را به چه کسی نشان داد
د. موفقیت انسان در رسیدن به خوشبختی در زندگی با چه چیز گره خورده است
10. ترجمه ی آیه ی زیر را کامل کنید
و اذ قال ابراهیم لابیه ازر ...............................
اتتخذ اصناماء الهه              آیابتان را به خدایی می گیری؟
انی اراک و قومک ..........................................
فی ضلال مبین .............................................
 
1. انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) در چه دوره ای از زندگی انجام گرفت؟
الف. نوجوانی           ب. کودکی           ج. میانسالی          د. کهن سالی
2. آیه شریفه ی اناهدیناه السبیل اما شاکراً اما کفورا بیانگر کدام ویژگی انسان است.
الف. کمال جویی         ب. اختیار         ج. رستگاری          د. تفکر
3. سرپرست حضرت ابراهیم که بود؟
الف. فرعون               ب. آزر            ج. نمرود                 د. تارخ
4. حضرت ابراهیم (ع) با کدام امر یکتا پرستی را برگزیده و از شرک دوری چست؟
الف. توکل و اعتماد به خود             ب. اندیشه و تفکر و استعانت از هدایت الهی
ج. اندیشه و تفکر و دوری از نمرود        د. اعتماد به نفس و توکل به خدا
5. احساس خرسندی و نشاط در انسان با کدام موضوع تامین می شود؟
الف. رسیدن به کمالات و خوبی ها             ب. احساس کرامت و دوری از بدی ها
ج. رسیدن به امور مادی و زوال پذیر         د. امتناع میل به خود خواهی
6. یک دانشمند و یک انسان کریم به ترتیب از کدام امر احساس رضایت می کنند؟
الف. رسیدن به یک حقیقت علمی، رسیدن به قرب الهی
ب. احساس کرامت – رسیدن به خشنودی خدا
ج. حل مسئله ی پیچیده – رضایت مردم
د. رسیدن به یک حقیقت علمی و حل مسئله ی پیچیده – کرامت خود
7. دلیل جدایی ابراهیم (ع) از سرپرست خود چه بود؟
الف. گرایش به بعد فردی             ب. هجرت به مکه       ج. استقلال خواهی    د. یکتا پرستی
8. کدام یک از آیات شریفه ی زیر خود انسان را مسئول سعادت یا شقاوت خودش می داند؟
الف. عندالله ثواب دنیا و الاخره                      ب. انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اماکفورا
ج. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق                  د. و ما عند الله خیر وابقی
9. نتیجه مشاهده ی ملکوت آسمان ها و زمین بر ابراهیم (ع) چه بود؟
الف. مقابله با بت پرستان                         ب. مقابله در برابر نمرود
ج. این که از اهل یقین شود                      د. این که از مشرکان نباشد.
10. حضرت ابراهیم عمویش را و قوم او را در چه حالتی مشاهده نموده است؟
الف. بت پرستان                                ب. در حال بیزاری از هدایت
ج. در گمراهی آشکار                         د. روئیت خورشید و ماه
11. با توجه به آیه ی انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حینفا چرا حضرت ابراهیم (ع) رو به سوی آفریننده ی آسمان ها و زمین بر می گرداند؟
الف. هدایت الهی           ب. عدالت خواهی           ج. حقیقت جویی          د. کمال خواهی
12. در قرآن کریم کدام واژه به معنی حق گرا آمده است؟
الف. مسلم         ب. محیی   ج. متقی    د. حنیف
13. کدام پیامبر الهی در اثبات وجود خداوند از غروب وافول خورشید و ستارگان مدد چیست؟
الف. حضرت ابراهیم (ع)          ب. حضرت عیسی (ع)
ج. حضرت موسی (ع)            د. حضرت نوح (ع)
14. در آیه ی فلما رای القمر بازغا منظور از بازغ چیست؟
الف. هلال         ب. درخشان         ج. قرص کامل ماه    د. ستارگان
15. کدام ویژگی فقط مخصوص انسان است؟
الف. تنوع و گستردگی استعدادها               ب. آرزومندی
ج. رسیدن به احساس رضایت                   د. محدودیت درخواست ها و آرزوها
درس سوم: کدامین هدف
1. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟
2. تنوع و گستردگی استعدادهای ما مفید است یا مضر چرا؟
3. انسان چگونه می تواند راه سعادت را بپیماید؟
4. به نظر شما انسان سعادتمند کیست؟
5. پیام آیات زیر را بنویسد: الف. و ما عند الله خیر وابقی افلا تعقلون  ب. کل نفس بما کسبت دهید
6.آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد؟ توضیح دهید
7. چگونه اهدافی را باید هدف اصلی قرار داد چرا؟
8. آیه ی زیر را ترجمه نموده و پیام آنرا بنویسید؟
من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم
9. اهداف و دل بستگی های دینوی و اخروی را مقایسه کیند
10. چرا انسان ها هدف ها و دل بستگی های مختلف دارند
11. هدفهای پایان پذیر و پایان ناپذیر را با ذکر مثال توضیح دهید
12. آیه شریفه ی فمن الناس من یقول ربناء اتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق را  الف. ترجمه کنید    ب. پیام آیه را بنویسید
13. منشا تفاوت هدف و دلبستگی ها در چیست
14. چرا باید برای انتخاب هدف ها معیار داشته باشیم؟
15. نقش انسان را در رسیدن به کمالات و شکوفایی استعدادها با گیاهان و حیوانات مقایسه کنید
16. با توجه به اختلاف در هدف ها و دل بستگی های انسان آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد؟ معیار چیست و چه کسی تعیین کننده است. 
 
1. قابلیت های گیاهان و حیوانات به ترتیب چگونه به فعالیت می رسند؟
الف. طبیعی- طبیعی                  ب. غریزی – غریزی
ج. غریزی – طبیعی                   د. طبیعی – غریزی
2. مهم ترین نعمت های خدادادی انسان کدام است؟
الف. غریزه و بعد جسمانی              ب. قدرت تفکر و قدرت انتخاب
ج. قدرت تفکر و امور مادی           د. امور طبیعی و غریزی
3. مسئول سرنوشت انسان در عرصه ی زندگی کیست؟
الف. جامعه         ب. خداوند      ج. خود او      د. پیامبران
4. انسان با کدام عامل می تواند خوبی ها را برگزیده و راه رسیدن به سعادت را بپیماید؟
الف. قدرت تفکر  ب. قدرت انتخاب   ج. نیروی فطرت   د. نیروی غریزه
5. دو ویژگی خاص انسان که وی را از سایر موجودات متمایز می سازد کدام است؟
الف. قدرت تفکر – قدرت اختیار و انتخاب       ب. قدرت تفکر- مسئول بودن در سرنوشت خویش
ج. روحیه بی نهایت طلبی – قدرت انتخاب     د. روحیه بی نهایت طلبی – مسئول بودن در سرنوشت خویش
6. انسان به وسیله ی چه ابزاری به تدریج خوبی ها و راه رسیدن به آنها را می شناسد؟
الف. قدرت تفکر        ب. قدرت انتخاب    ج. استعدادهای درونی  د. کمالات روحی
7. بیش از همه منشا تفاوت در هدف ها و دل بستگی های انسان در تفاوت بین کدام است
الف. بینش ها        ب. محیط زندگی     ج. عوامل اجتماعی و مقتضیات زمان    د. تغییرات فطرت
8. برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها چه چیزی نیاز است؟
الف. معیار و ملاک         ب. میزان در آمد     ج. توصیه و سفارش دیگران    د. علایق و سلیقه ها
9. ملاک پاداش در آخرت چیست؟
الف. سعی و تلاش انسانها    ب. سعی و تلاش در همکاری افراد
ج. اراده ی انسان در دنیا     د. اراده انسان در آخرت
10. دلبستگی ها و هدف های انسان ها چند دسته و چگونه اند؟
الف. اهداف زود گذر و پایان پذیر       ب. اهداف دایمی و پایان ناپذیر
ج. اهداف نهایی، اهداف وسیله ای      د. اهداف دنیایی و اخروی
11. بوسیله معیار به کدام گزینه نزدیک می شویم.
الف. ارزش هدف ها را مشخص می کنیم       ب. متناسب با ارزش هدف ها به آن ها رتبه می دهیم
ج. هدف درست زندگی را برخواهیم گزید    د. همه ی موارد
12. منظور از کلمه ی العاجله در آیه ی من کان یرید العاجله کدام است؟
الف. پاداش اعمال    ب. دنیا     ج. سرافکندگی    د. اراده
13. در چه صورت هدف های پایان پذیر مانع رسیدن به هدف های جاوید می شوند؟
الف. اگر هدف های جاوید هدف اصلی و هدف های پایان پذیر تابع آن ها شوند.
ب. اگر هدف های پایان ناپذیر هدف اصلی و هدف های پایان پذیر در سایه ی آن ها قرار گیرند
ج. اگر هدف های پایان پذیر تابع هدف های جاوید واقع شوند
د. اگر هدف های پایان پذیر هدف اصلی و هدف های جاوید تابع آن ها شوند.
درس چهارم: برترین هدف
1. آیه شریفه ی الله لا اله هو له الاسماء الحسنی را ترجمه کنید و پیام آنرا بنویسد
2. منظور از تقرب به خدا چیست
3. آیه شریفه ی ورضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم الف. ترجمه کنید    ب. پیام آنرا بنویسد
4. هدف های جامع و برتر چگونه هدف هایی هستند؟
5. امام سجاد (ع) در مناجاه المحبین از خدا چه چیزهایی می خواهد؟
6. به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید:
الف. برترین خوبی و نعمت بهشت چیست
ب. کدام هدف و مقصد همه ی خوبی ها و کمال های دیگر را در بر می گیرد
ج. مقصود و محبوب نهایی انسان کیست
د. تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم چه کسانی است
7. چرا نزدیکی به خدا بهترین و برترین هدف است
8. ترجمه ی آیه زیر را کامل کنید و بنویسید چه مطلبی از آیه فهمیده می شود؟
ما عند کم ینفذ و ما عند الله باق ..................................
ولنجزین الذین صبروا اجرهم و قطعاً به کسانی که صبر پیشه کردند
با حسن ماکانوا یعملون ................................................
 
1. مفهوم آیه ی ما عند کم ینفدو ما عند الله باق کدام است.
الف. برتر بودن اهداف پایان ناپذیر بر اهداف پایان پذیر         ب. مختلف بودن اهداف پایان ناپذیر
ج. یکسان نبودن اهداف پایان پذیر                     د. تابع بودن اهداف پایان ناپذیر بر اهداف پایان پذیر
2. مقصدهای بزرگ به همان میزان که بسیار بزرگ و ضامن خوشبختی ماست .................... می طلبد
الف. تفکر                   ب. همت بزرگ                ج. انتخاب                د. عمل
3. آیه ی شریفه ی انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض از زبان کیست و در ادامه ی آیه شریفه چه موضوعی را نفی می کند.
الف. حضرت محمد (ص)، ظلم           ب. حضرت ابراهیم (ع)، شرک
ج. حضرت نوح (ع)، ظلم                  د. حضرت موسی (ع)، شرک
4. آیه ی شریفه ی و مساکن طیبه فی جنات عدن بیانگر چیست؟
الف. زندگی در آخرت فقط معنوی است و بعد مادی و جسمانی فقط در دنیاست
ب. زندگی در عالم برزخ هم مادی و هم معنوی است
ج. زندگی در آخرت تنها معنوی نیست بلکه مادی و جسمانی نیز هست
د. زندگی در عالم برزخ مادی و جسمانی است و امور معنوی در آن راه ندارد
5. از دیدگاه الهی رستگاری و کامیابی بزرگ در گرو رسیدن به چیست؟
الف. رضوان الهی    ب. بهشت جاویدان    ج. خشنودی خدا و خلق خدا د. وعده های الهی
6. مناجاه المجین از که و خطاب به کیست؟
الف. امام علی (ع)، خداوند                  ب. امام کاظم (ع)، امام مهدی (عج)
ج. امام سجاد (ع)، رسول خدا (ص)     د. امام سجاد (ع)، خداوند
7. منشا جست و جوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی در آدمی چیست؟
الف. فطرت (ذات)     ب. غریزه     ج. طبیعت     د. بعد مادی
8. تقرب به برترین محبوب و مقصود کار چه کسانی است؟
الف. بلند همتان             ب. عالمان               ج. مسلمانان             د. امینان
9. آیه شریفه ی لااله الا هو له الاسماء الحسنی بیانگر چیست؟
الف. تنها اوست که به موجودات صفا نیکو داده است
ب. خداوند موجودات را زیبا و نیکو آفریده است
ج. تنها اوست که دارنده ی همه ی نام های نیکوست
د. خداوند کمال مطلق و تواناست
10. در مناجات «یا منی قلوب المشتاقین ...» چه چیز از خداوند طلب شده است؟
الف. دوستی با قرآن، اهل بیت و نیات خدا پسندانه
ب. دوستی با خدا، دوستداران خدا وعملی که موجب قرب الهی می گردد.
ج. دوستی با خدا، پیامبران و امامان و عملی که موجب خشنودی خدا می شود.
د. دوستی با پیامبران الهی، دوستداران خدا و نیات خدا پسندانه
درس پنجم: تو را چگونه بخوانم
1. عبارت قرآنی لیس کمثله شی را ترجمه کنید و بنویسید چه مطلبی از آن فهمیده می شود؟
2. چرا خداوند را آنگونه که شایسته ی اوست نمی توان شناخت
3. چرا خداوند مانند مخلوقات نیست
4. پیام آیه سبحان ربک رب العزه عما یصفون را بنویسید
5. هر یک از عبارت های زیر بیانگر کدامیک از اسماء و صفات خداوند است
الف. خداوند زمین مرده را زنده می کند
ب. خداوند از زمین میوه ها رویانده تا بخورند
ج. خداوند برای ماه منزلگاهی قرار داده است
6. توضیح دهید که چه راه هایی برای معرفت به خدا و توصیف او پیشنهاد شده است چرا؟
7. منظور رسول خدا (ص) از عبارت ما عرفناک حق معرفتک چیست؟
8. معنی اسماء الهی را که در زیر آمده است بنویسید؟
الف. قادر              ب. مدبر                     ج. حکیم              د. علیم
9. آیه ی شریفه ی وجعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون را ترجمه کنید و بنویسید که به کدامیک از اسماء الهی اشاره دارد؟
 
1. مقصود از عرجون قدیم چیست؟ ودر مورد کدام کره آسمانی مطرح شده است؟
الف. گلوله ی نورانی و سوزان، خورشید                   ب. کهکشان راه شیری کهنسال، خورشید
ج. طلوع و غروب اجرام آسمانی، ستاره               د. شاخه ی خشکیده ی هلالی شکل خرما، ماه
2. عبارت «ما عرفناک حق معرفتک آن چنان که شایسته ی معرفت توست تو را نشناختیم» از کدام معصوم و در کدام کتاب آمده است؟
الف. امام علی (ع)، نهج البلاغه                  ب. امام سجاد (ع)، صحیفه ی سجادیه
ج. پیامبر اسلام (ص)، بحار الانوار           د. امام صادق (ع)، اصول کافی
3. زیبایی های عالم جلوه ی .......... تو و خوبی های آن روایت گر ......... توست.
الف. کمال، جمال         ب. جمال، جمال           ج. کمال، کمال            د. جمال، جمال
4. چرا خدا را چنان که شایسته است نمی توان شناخت؟
الف. زیرا سر رشته تدبیر امور عالم به دست خداست    
ب. زیرا اول باید ایمان به خدا را در خود افزایش دهیم
ج. زیرا نمی توان بر او احاطه پیدا کرد
د. زیرا او منشاء همه خوبی هاست.
5. مفهوم کدام آیه ی شریفه مطابق عبارت زیر است؟ چگونه از تو غافل باشم که تو همواره با من هستی؟
الف. ایاک نستعین      ب. کل من علیها فان   ج. و نحن اقرب الیه من حبل الورید   د. قل اعوذ برب الفلق
6. آیه ی قل اعوذ برب الفلق به چه موضوعی اشاره دارد؟
الف. از چه کسی حز خدا می توان مدد گرفت      ب. بی خدا همه ی موجودات فقیرند و با نیستی قریبند
ج. به یا دخداوند و برای او باید زندگی کرد      د. به درگاه چه کسی جز خدا می توان پناه برد
7. مضمون آیه ی شریفه ی و نحن اقرب الیه من حبل الورید کدام است؟
الف. به درگاه چه کسی جز تو پناه برم           ب. چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی
ج. از چه کسی جز تو مدد جویم         د. حیات طیبه ای به ما کرامت فرما که با یاد تو به سوی تو زندگی کنیم
8. آیه ی شریفه ی و ایه لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منهاحبا فمنه یا کلون ناظر به کدام صفت پروردگار نیست؟
الف. قادر                    ب. محیی                 ج. قدوس                   د. رازق
9. آیه ی شریفه ی سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون چه موضوعی را بیان می کند؟
الف. رویش گیاهان در آب                               ب. حرکت زمین و کرات آسمانی
ج. اعجاز قرآن از دیدگاه علوم طبیعی                د. زوجیت در کرات آسمانی
10. کدام یک از موارد ذیل تماماً از اسماء الهی نیست
الف. خالق، رازق، مقدر                  ب. مدبر، مرکب، مقیر
ج. علیم، رحیم، حکیم                    د. محیی، ممیت، قادر
درس ششم: در حمد و تسبیح محبوب
1. از چه راهی می توانیم به صفات خدای متعال پی ببریم با ذکر مثال توضیح دهید
2. چرا خداوند همه ی صفات نیکو را دارد
3. چرا خداوند صفاتی را که نشان دهنده ی نقص و کاستی باشد ندارد
4. آیا می توانیم هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم به خدای متعال نسبت دهیم چرا
5. منظور از صفات ثبوتی چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید
6. آیه ی شریفه ی هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم را ترجمه کنید
7. منظور از صفات سلبی چیست با ذکر مثال
8. منظور از حمد و تسبیح چیست
9. چرا نمی توانیم خدا را جسم بدانیم
10. چه کسی یا چیزی قابل ستایش است و چرا ستایش واقعی از آن خداست
11. دو مفهوم الحمد الله و سبحان الله را توضیح دهید
 
1. آیه ی شریفه ی هو الله الذی لا اله الا هو بیانگر چیست؟
الف. صفات سلبیه خداوند          ب. یکتایی و یگانگی خداوند
ج. علم و حکمت خدا                    د. قدرت الهی
2. از آیه ی شریفه ی عالم الغیب و الشهادت هو الرحمن الرحیم چه مطلبی دریافت می شود؟
الف. خداوند با رحمت و مهربانی، جهان غیب و شهود را می داند
ب. با این که خدا همه چیز را می داند ولی با رحمت با بندگان برخورد می کند.
ج. خداوند با رحمت و مهربانی خود جهان غیب را می داند
د. رحمت و مهربانی خداوند در تمام هستی گسترده است.
3. از این مقدمات: «خداوند کامل است هر موجود کامل دارای همه ی صفات خوب و نیکو است» کدام نتیجه ی منطقی به دست می آید؟
الف. خداوند هستی بخش و کامل کننده است     
ب. برخی صفات خداوند تبوتیه وبرخی سلبیه است
ج. لزوماً خداوند نباید تمام صفات کمالیه را دارا باشد   
د. خداوند همه ی صفات خوب و نیکو را داراست
4. صفات سلبیه ریشه در کدام ویژگی دارد؟
الف. نقص              ب. جهل                 ج. بی نیازی       د. غرور
5. در قلمرو علم کلام صفاتی که جنبه ی کمال و جمال دارند اصطلاحاً چه نامیده می شود.
الف. سلبیه     ب. ثبوتیه       ج. جلالیه      د. فعلیه 
6. مصرع «نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی» با کدام یک از آیات قرآنی هم مفهوم است؟
الف. وله الاسماء الحسنی              ب. هو العزیز الحکیم
ج. لیس کمثله شیء                      د. هو الرحمن الرحیم
7. در مصرع «نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی» با کدام یک از عبارات قرآنی هم معنی است؟
الف. ما عرفناک حق معرفتک     ب. اشکرولی و لا تکفرون
ج. اذکرونی ذکر کم                د. له الاسماء الحسنی
8. کدام صفت الهی به معنی «هستی بخش» است
الف. المهیمن            ب. الباریءُ          ج. القدوُس        د. الجبار
9. کدام صفت از صفات سلبی خداوند است
الف. غنی          ب. جبار         ج. مهیمن         د. شریک
10. حمد به معنی ...................... و تسبیح به معنی .................... است
الف. ستایش، پاک دانستن        ب. پاک دانستن، ستایش
ج. ذکر، ستودن                      د. ستایش، ذکر
درس هفتم: در پناه ایمان
1. ایمان چیست؟و از دیدگاه قرآن کریم جایگاه آن کجاست
2. چه تفاوتی میان شناخت یک موضوع و ایمان به آن وجود دارد
3. قرآن کریم زیبایی های قلب را چگونه به ما نشان می دهد
4. چرا عده ای با آن که زیان کار خود را می دانند اما باز هم به انجام آن اقدام می کنند
5. قلب چگونه برای پذیرش حقیقت و راه زندگی آماده می شود؟
6. به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید
الف. عمل صالح و کار شایسته چه زمانی ارزشمند است
ب. حضرت علی (ع) رابطه ی ایمان و عمل را چگونه بیان کردند
7. عبارت زیر را کامل کنید
الف. .................................... برانگیزاننده و محرک انسان به سمت عمل است
ب. جایگاه شناخت ...................................... و جایگاه ایمان ............................... است
ج. با ور و اعتقادی که همراه ......................... است و شوق به سوی عمل را در انسان ایجاد می کند ...................... نام دارد
8. قرآن کریم و زشتی های قلب را چگونه به ما نشان می دهد
9. عقل و قلب در وجود انسان چه نقشی دارد توضیح دهید.
1. از آیه ی شریفه ی «من عمل صالحاً من ذکر انثی و مومن فلنحیینه حیاه طیبه چه موضوعی دریافت می شود؟
الف. داشتن ایمان در زندگی شرط قبولی عبادت نیست
ب. زن و مرد در کسب کمالات معنوی یکسان اند
ج. داشتن زندگی پاک تنها در گرو داشتن عمل نیک است
د. زن و مرد در درجات ایمان و عمل صالح متفاوت اند
2. کدام امر به چراغی تشبیه شده است که راه را نشان می دهد؟
الف. گرایش          ب. ایمان        ج. اسلام         د. شناخت
3. مقصود از اخوان تو امان چیست و این موضوع را کدام یک از معصومین (ع) بیان کرده است؟
الف. ایمان و عمل، حضرت رسول (ص)                    ب. علم وعمل، امام علی (ع)
ج. عقل و فطرت، حضرت رسول (ص)                       د. ایمان و عمل، امام علی (ع)
4. منبع حدیث شریف «الایمان و العمل اخوان توامان ...» کدام یک از کتاب های حدیث است و مقصود از توامان چیست؟
الف. غرر الحکم و در الکلم، همراهی این دو       ب. امالی، جدایی این دو
ج. بحار الانوار، همراهی این دو                     د. وسائل الشعیه، جدایی این دو
5. محرک و برانگیزاننده انسان برای حرکت کدام عامل است؟
الف. شناخت ذهنی            ب. ایمان قلبی              ج. ایمان قولی            د. ایمان عملی
6. ................. همان باور و اعتقاد قلبی همراه با .......... است که ................. به سوی عمل را در انسان ایجاد می کند.
الف. شناخت، ایمان، شوق         ب. شناخت، حب، حرکت    
ج. ایمان، اطمینان، حرکت          د. ایمان، دوستی، شوق
7. جایگاه شناخت و ایمان به ترتیب کدام بعد وجود آدمی است و منجر به چه خواهد شد؟
الف. ذهن، قلب عمل صالح              ب. ذهن، نفس عمل صالح
ج. ذهن، قلب عمل نیک یابد             د. مغز، روح عمل نیک یابد
8. در صورتی که قلب به زیبایی ها آراسته و از زشتی ها دور گردد برای چه چیز آماده می شود؟
الف. درک موضوعات علمی              ب. پذیرش دین و آخرت
ج. پذیرش حقیقت و راه زندگی          د. عمل خیر یا شر
9. کدام یک از زشتی های دل محسوب می شود:
الف. توجه قلب به هدف های زبیا و با خدا       ب. سلامتی قلب از بیماری ها و گناهان
ج. بینای قلب برای مشاهده حقایق    د. سخت شدن قلب و نداشتن احساس در مقابل خوبی ها و زیبایی ها
10. به ترتیب کدام مراحل برای رسیدن به کمال انسانی شایسته و درست است؟
الف. ایمان شناخت عمل صالح        ب. شناخت ایمان عمل صالح
ج. عمل صالح ایمان شناخت            د. شناخت عمل صالح ایمان
درس هشتم: دروادی امن
1. راه های رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام ببرید؟
2. امام خمینی (ره) در توصیه خود به جوانان درباره ی جهاد اکبر چه فرموده اند
3. آیات زیر را ترجمه کنید
الف. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون
ب. یا ایها الذین امنو اذکروا نعمه الله علیکم
4. انجام چه کارهایی ما را به یاد خدا می اندازد
5. از راه های رسیدن به ایمان تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی را توضیح دهید
6. انجام نیکی ها و دوری از گناهان چگونه موجب تقویت ایمان می شود
7. انجام چه کارهایی ما را از یاد خدا غافل می سازد
8. انسان مومن دارای چه ویژگی هایی است
9. جامعه ی مومن دارای چه ویژگی هایی است
10. آثار فردی و اجتماعی ایمان را بنویسید
 
1. از دیدگاه قرآن کریم چه کسانی رستگارند؟
الف. مسلمانان        ب. متفکران         ج. نمازگزاران       د. مومنان
2. کدام یک از آیات ما را به ذکر دائم خداوند فرامی خواند؟
الف. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی      ب. یا ایها الناس انتم الفقرء الی الله و الله هو الغنی الحمید
ج. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس            د. یا ایها الذین امنو اذکروالله ذکراً کثیرا
3. از کدام دوران زندگی به عنوان «فرصتی طلایی برای رسیدن به ایمان» یاد می شود؟
الف. دوران بیماری و کسالت                        ب. دوران تحصیل
ج. دوران نوجوانی و جوانی                          د. دوران آرامش و فراغت
4. کدام مورد از جمله راه های رسیدن به ایمان و حفظ و نگهداری آن نیست؟
الف. تفکر پیرامون آیات خدا                      ب. انجام نیکی ها و واجبات
ج. توجه دائم به ذکر خدا                          د. تفکر در ذات خدا
5. امام خمینی «ره» کدام گروه از افراد را در جهاد اکبر موفق تر معرفی می فرماید؟
الف. جوانان          ب. کهنسالان           ج. دانشمندان      د. شب زنده داران
6. چگونه می توان یاد خدا را در دل زنده نگه داشت و قلب را به او نزدیک تر ساخت
الف. توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان  
ب. توجه دائم به خداوند و ذکر ویاد او
ج. انجام نیکی ها و واجبات ودوری از بدی ها و محرمات
د. تفکر پیرامون آیات در گستره ی هستی
7. توصیه ی امام خمینی «ره» در مورد خود سازی به جوانان چیست؟
الف. مراقب ادب و رفتار خود باشید                ب. جهاد اکبر را از جوانی باید آغاز کنید.
ج. مراقب پاکی و طهارت قلب خود باشید         د. یاد خدا را در دل زنده کنید
8. کدامیک از ویژگیهای انسان مومن است؟
الف. از شادابی و لذت معنوی بهره مند است     ب. در قضاوت ها و تصمیم ها خدا را در نظر می گیرد
ج. آرامش روحی خاصی دارد                        د. همه ی موارد
9. مهم ترین عامل در تقویت ایمان کدام عامل است؟
الف. تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی                     ب. توجه به نعمت ها
ج. توجه دائم بخدا و ذکر و یاد او                                       د. انجام نیکی ها و دوری از گناهان
10. توجه به نشانه های خداوند در جهان در نهایت چه مزیتی را به دنبال دارد؟
الف. افزایش دوستی و محبت وی در دل          ب. شناخت نعمت ها و استفاده از آن ها
ج. پی بردن به قدرت و علم الهی               د. پی بردن به زیبایی و رحمت خداوندی
درس 9 
الف) سؤالات تشریحی
1- توضیح دهیدچرا عزم، ظهور گوهر انسانیت، یعنی اختیار است؟ آثار عزم قوی کدامند؟
2- میزان دینداری ما به چه چیزی بستگی دارد؟ و چه زمانی دینداری ما کامل­ترخواهد بود؟
3- از کجا باید بدانیم آنچه خداوند در مسیر بندگی و تکلیف از ما می خواهد فقط برای سعادت ماست؟
4- لقمان حکیم در مورد عزم به فرزندش چه فرموده است؟
 
ب) سؤالات کامل کردنی
1- کسی که راه سعادت را شناخته است و می خواهد در مسیر سعادت قدم بگذارد باید با خدای خود.....................که در این راه ........................... بماند.
2- عهدومیثاق میان انسان و خدا معمولاً در.................. و ...................... و ............................. انجام می پذیرد.
3- تجدید میثاق روزانه ..................... و ............................. را می زداید و مارا در عمل ثابت قدمتر می سازد.
 
ج) سؤالات چهارگزینه ای
1- محتوای عزم را چه چیز تشکیل می دهد؟
الف) عهد باخود خدا          ب) عهدبا خود مردم              ج)تصمیم در رسیدن به هدف         د)قصد نیل به کمال
2- جهت زندگی در مسیر کلی آینده­ی انسان با کدام گزینه معین می شود؟
الف)عهد باخود               ب) تجدید روزانه ی عهد         ج) تکمیل عهد                   د)قدم گذاشتن در راه عهد
 
 
درس 10
الف) سؤالات تشریحی
1- چه عاملی سبب تداوم عمل می شود؟ (همراه با مثال توضیح دهید)
2- احساس حضور در پیشگاه باعظمت خداوند سبب چه چیزی می شود؟
3- داشتن دوست همفکر و همراه چه تأثیری در تصمیم ما دارد؟
4- دوام و پایداری در عزم به چه عواملی بستگی دارد؟ (3مورد)
 
ب) سؤالات کامل کردنی
1- غفلت یعنی ........................................................................................................... .
2- پیشوایان دین .......................... حیقی ما در زندگی هستند.
3- رسول خدا(ص) فرمود: محبوب ترین کارها نزد خدای متعال با ................................................................... .
4- امیر مؤمنان(ع) می فرماید: تأمل و درنگ از شتاب کردن بهتر است مگر در ........................................ .
 
ج) سؤالات چهارگزینه ای
1- آیه­ی شریفه­ی " اولئک یساعون فی الخیرات و هم لماسابقون " ناظر به کدام یک از عوامل تقویت کننده و پایداری در عزم است؟
الف) اندیشه در راه              ب) صبر در کارها                ج) شتاب در انجام تصمیم          د) رعایت اعتدال در تصمیم
2- فراموشیی سزاوار مذمت و نکوهش است که ناشی از:
الف) نیرنگ و حیله باشد        ب) جهل و نادانی باشد     ج) غفلت و بی توجهی باشد    د) ضعف و زبونی باشد
 
درس 11
الف) سؤالات تشریحی
1-    مراقبت یعنی چه؟
2- شرایط محاسبه نفس چه زمانی واقعی می باشد و این محاسبه چه زمانی ناشی از ضعف در برابر گناه است؟
3- مراقبت دارای چند بُعد است نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید؟
4- از این کلام امام کاظم(ع) چه نتیجه ای می گیریم:
" کسی که در هر روز کارهای خود را محاسبه و ارزیابی نکند ازما نیست"
 
ب) سؤالات کامل کردنی
1- مهمترین جنبه عمل .......................... یا .......................... است که از انجام آن داریم.
2- مقدار مؤثر بودن یک عمل به ........................ بستگی دارد.
3- امکان ندارد در محاسبه قیامت به کسی ........................ شود زیرا کسی که کارهای مارا ارزیابی می کند ................... .
4- هرکس باید مواظب باشد که برای ................................................................................. .
 
ج) سؤالات چهارگزینه ای
1- براساس سخن امام صادق(ع) نفس آدمی با کدام امر از شهوت حفظ می شود؟
الف) نظارت               ب)آگاهی              ج) ایمان               د)مجاهدت
2- بهترین وقت برای محاسبه نفس چه زمانی است؟
الف) پیش از خواب              ب)آغاز روز                 ج) وسط روز                 د)غروب آفتاب
 
درس 12
الف) سؤالات تشریحی
1- برنامه ریزی به انسان چه کمکی می کند و امام علی(ع) در این مورد چه می فرماید؟
2- اسوه کیست؟ (همراه با مثال)
3- چرا تصمیماتی که انسان در زندگی می گیرد نیازمند دقت بیشتر است؟
4- چرا در میان موجودات فقط انسان ممکن است زمان هرز رفته و تلف شده داشته باشد؟
 
ب) سؤالات کامل کردنی
1- صالح به معنای ................... و ........................... است.
2- برنامه، جایگاه هر .............................................................................................................. .
3- درواقع زمان ................. ماست.
4- شرط رسیدن به زندگی پاک و ...................... و ................... و عمل صالح است.
 
ج) سؤالات چهارگزینه ای
1- کسی که می توان به راه او رفت و از او مطابعت نمود:
الف) اسوه می گویند        ب) مقتدی می گویند           ج) تابع می گویند               د) قائد می گویند
2- عبارت نورانی "واغضض من صوتک" بیانگر چیست؟
الف) فریاد رسا در بیان حق      ب) بیان نرم و آرام           ج) داشتن آواز زیبا           د) وجود استدلال در گفتار
 
 
درس 13
الف) سؤالات تشریحی
1- چرا در هر روز 5 بار نماز می خوانیم؟
2- بوسیله چه چیزهایی می توانیم تیمم کنیم؟نام ببرید.
3- کسی که وضو ندارد از انجام چه کارهایی محروم است؟
4- از ارکان نماز 3 مورد را نام ببرید؟
ب) سؤالات کامل کردنی
1- سزاوار است که ما ........................................................................................ .
2- همه موجودات خدا را ................................................................................... .
3- مؤمنان باید ................................................................................................... .
4- سپاسگزاری از ..................... یکی از مصداقهای ......................... اوست.
 
ج) سؤالات چهارگزینه ای
1- خون .................................. نجس است.
الف) گوسفند و مرغ               ب) ماهی                 ج) مرغ                       د) گوسفند  
2- ............................... جزو نجاسات محسوب می گردد.
الف) مردار ماهی                  ب) ادرار انسان                    ج) موی حیوانات                  د) شاخ حیوانات
 
 
درس 14
الف) سؤالات تشریحی
1-    عاجزترین و فقیرترین انسانها از نظر امام علی(ع) چه کسانی هستند؟
2-    ویژگیهای یک دوست خوب را توضیح دهید.
3-    قرآن کریم و پیشوایان دین چه کسی را دوست واقعی معرفی کردند؟(2 مورد)
4-    به چه دوستی می توان اعتماد کرد؟
 
ب) سؤالات کامل کردنی
1- مردان و زنان مؤمن در صورتی در مسیر زندگی یکدیگر را یاری و پشتیبانی خواهند کرد که .............. و............ یکدیگر باشند.
2-    مردان و زنان مؤمن خیرخواه واقعی یکدیگرند و همواره دوستان خودرا به .............. و .................. سفارش می کنند.
3-    امام صادق(ع) می فرماید: محبوب ترین برادران نزد من کسی است که ................................................ .
 
ج) سؤالات چهارگزینه ای
1- این سخن از کیست و در چه مورد بیان شده است: "آدمی بر آیین دوست و رفیق خود است"
الف) حضرت محمد(ص)-تأثیر دوستی             ب) امام علی(ع) –احترام به دوست
ج) امام کاظم(ع)-توقع بجا                           د) امام صادق(ع) –رعایت حقوق متقابل
2- تأثیر اوج پیوند دوستی تا کجاست؟
الف) تأثیرگذاری            ب) همانندسازی            ج)تأثیرپذیری                   د) صداقت و راست گویی
 
درس 15
الف) سؤالات تشریحی
1-    چرا نگهداری برخی چیزها از بدست آوردن آن مشکلتر است؟
2-    آیا شناخت خانواده دوست تاثیری در انتخاب او دارد؟ چرا؟
3-    از وظایف یادشده نسبت به دوست سه مورد را نام ببرید.
4-    از وظایف ما نسبت به دوست توقع بجا و منصفانه را توضیح دهید.
 
ب) سؤالات کامل کردنی
1- کوچک شمردن دوست و نام ناپسند نهادن بر او سبب خدشه دار شدن ......................... در او می شود.
 
ج) سؤالات چهارگزینه ای
1- همه گزینه ها از وظایف دوستی به شمار می اید بجز:
الف) وفاداری            ب) حسود نبودن                 ج) صادق بودن                  د) اعتماد بیش ازحد
2- با ارزش بودن و ظرافت و شکنندگی موجودات کدام امر را مشکلتر می سازد؟
الف) بدست آوردن آن                ب) علم به آن                 ج) حفظ آن                د) ایجاد آن
 
 
 
 
 
درس 16
الف) سؤالات تشریحی
1-    راه سربلندی چیست؟
2-    ارزش کار در چیست؟
3-    آثار تربیتی کار را نام برده و یک مورد را توضیح دهید.
4-    اتقان در کار را توضیح دهید.
 
ب) سؤالات کامل کردنی
1- کار ..................... انسان و بیکارگی و ................... اوست.
2- بیکاری و تنبلی و سستی .......................... اما کار ................. و مس وجود انسان را ........................ می کند.
 
ج) سؤالات چهارگزینه ای
1- سخن زیر از کیست و در چه مورد است:
" کسی که روزی خود را با کاروتلاش تهیه کند در قیامت در شمار انبیا قرار می گیرد و ثواب آن را دریافت می کند"
الف) حضرت علی(ع)- ارزش کار         ب)امام کاظم(ع)- ارزش انسان      
ج) حضرت محمد(ص)- ارزش کار       د) امام صادق(ع)- ارزش انسان
2- کدامیک از موارد زیر از آثار تربیتی کار محسوب نمی شود:
الف) شکوفایی استعدادها            ب) لطافت احساس            ج) اتقان در کار             د) احساس عزت نفس


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، سئوالات متن دین وزندگی اول
[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 19:47 ] [ گروه دین وزندگی ]

بانک سؤالات وب کلاس مجازی 2 در یک پست !

نمونه سؤال امتحانی نوبت اول دین و زندگی (3)

 دریافت فایل

نمونه سؤالات امتحانی نوبت اول و دوم دین و زندگی (2)

دریافت فایل

سؤالات چهار گزینه ای درس هفتم دین و زندگی (1)

دریافت فایل 

سؤالات متن درس هفتم دین و زندگی (1)

دریافت فایل

22 سؤال چهارگزینه ای درس ششم دین و زندگی (1)

در فایل زیر قرار داده شده است ، دانش آموزان عزیز

سال اول متوسطه ی دوم ، می توانند دانلود نمایند :

دریافت فایل

در فایل زیر نیز سؤالات تشریحی همین درس

گنجانده شده است که می توانید دانلود نمایید :

دریافت فایل

سؤالات آزمون درس دین و زندگی (2)

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان

سال تحصیلی : 93- 92

دریافت فایل

دانش آموزان عزیز سال اول دبیرستان نمونه دولتی امام صادق(ع)

می توانند فایل سؤالات آزمون مستمر دین و زندگی (1) درس های

3 ، 4 و 5 را از فایل ضمیمه دریافت نمایند.

دریافت فایل 

دریافت پاسخ سؤالات

دانش آموزان عزیز سال اول متوسطه

دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع) 

می توانند برای دریافت سؤالات و پاسخ تشریحی

درس چهارم ، فایل زیر را دانلود نمایند :

دریافت فایل 

به دلیل درخواست دانش آموزان عزیز سال اول

نمونه دولتی امام صادق (ع) ، فایل محتوی

سؤالات درس های سوم و چهارم قرار داده شد !

دریافت فایل

آزمون مستمر فلسفه ی اسلامی  آبان ماه 92

دبیرستان ولایت شادگان

دریافت فایل

آزمون درس سوم دین و زندگی (2)

دوم تجربی ، دبیرستان ولایت شادگان

آبان ماه 92

دریافت فایل

سؤالات آزمون مستمر دین و زندگی (2)

آبان ماه 92 ، دوم ریاضی

دبیرستان شهید ممبینی شادگان

دریافت فایل

آزمون مستمر درس دین و زندگی (2) دوم تجربی ب

دبیرستان شهید ممبینی آبان ماه 92

 دریافت فایل

سؤالات تستی درس به درس دین و زندگی (1)

هدیه ای ویژه برای دانش آموزان نمونه دولتی

 امام صادق(ع) شهرستان شادگان

آبان ماه 92

دریافت فایل

جزوه ی  سؤالات نهایی دین و زندگی سال چهارم

( پیش دانشگاهی ) متوسطه ی دوم

مهر ماه 92

برای دانلود سؤالات درسهای 1 تا 6 فایل ذیل را دانلود کنید :

دریافت نمایید
برای دانلود سؤالات درسهای 7 تا 10 فایل ذیل را دانلود کنید :

 دریافت نمایید

نمونه سؤالات چهار گزینه ای دین و زندگی (4)

بر اساس چاپ 91 ، آزمون نوبت اول

دریافت فایل

سؤالات کنکور دین و زندگی سال 91

پنج گروه آزمایشی ( انسانی ، تجربی ، ریاضی ، زبان و هنر )

گردآورنده : قاسم مندوانی

دریافت فایل

سؤالات چهار گزینه ای درس سوم

دین و زندگی سال اول دبیرستان

مهرماه 92

دریافت فایل

سؤالات درس به درس دینی 3

  فایل ضمیمه

سومی ها حتماً فایل ذیل را دانلود نمایید :

سؤالات نهایی دین و زندگی (3)

+ پاسخ تشریحی

آزمون مرحله ی اول دین و زندگی (2)

درس های اول و دوم

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان

تاریخ برگزاری 22 / 7 / 92

روی عبارت زیر کلیک نمایید و فایل را دریافت نمایید :

دریافت نمایید .

ویژه ی دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)

سؤالات متن درس دوم ، دین و زندگی (1)

دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)

سؤالات درس دوم ، دین و زندگی (1)

ویژه ی دانش آموزان سال اول متوسطه 

برای دانلود روی لینک ذیل کلیک نمایید :

سؤالات متن درس اول دین و زندگی (1)

نمونه سؤالات تست درس اول دین و رندگی (1)

ویژه ی دانش آموزان سال اول متوسطه ی دوم

برای دانلود روی هر کدام از عبارات ذیل کلیک نمایید :

دین و زندگی (1) ، نمونه دولتی امام صادق (ع) آزمون شماره 2

دین و زندگی (1) ، نمونه دولتی امام صادق (ع)

http://www.dinida59.blogfa.com/post/809


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)
[ چهارشنبه چهارم دی 1392 ] [ 22:1 ] [ گروه دین وزندگی ]

خلاصه کل کتاب دین وزندگی اول دبیرستان

دانلود


خلاصه کتاب زبان فارسی اول دبیرستان

دانلود


دانلود امتحان خرداد شیمی بصورت فایل word

به همراه پاسخنامه تشریحی

دانلود

دانلود نمونه سئوال زبان فارسی اول دبیرستان  نوبت دوم

دانلود     


خلاصه کل کتاب دین وزندگی اول دبیرستان

دانلود

خلاصه کتاب زیست اول دبیرستان

دانلود

دانلود کتاب و جزوه شیمی اول دبیرستان

دانلود

دانلود کتاب اموزش عربی اول دبیرستان


 

دانلود


خلاصه کتاب زبان انگلیش اول دبیرستان و دانلود بصورت فایلpdf

دانلود


جزوه و اموزش ریاضی  کامل قابل استفاده تیزهوشان

دانلود


خلاصه کتاب ادبیات اول دبیرستان و پاسخ خود ازمایی ها دانلود بصورت فایلpdf

دانلود
موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، عربی، بانك سئوال
[ دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 ] [ 19:31 ] [ گروه دین وزندگی ]
دین و زندگی1

دانلود فایل با حجم 62.27 كيلوبايت
دانلود فایل با حجم 52.68 كيلوبايت
دانلود فایل با حجم 40.04 كيلوبايت
دانلود فایل با حجم 74.55 كيلوبايت
دانلود فایل با حجم 35.76 كيلوبايت
دانلود فایل با حجم 71.25 كيلوبايت
دانلود فایل با حجم 52.25 كيلوبايت
دانلود فایل با حجم 32.12 كيلوبايت
دانلود فایل با حجم 48.66 كيلوبايت
دانلود فایل با حجم 34.10 كيلوبايت
دانلود فایل با حجم 72.18 كيلوبايت


نمونه سئوالات امتحانات نوبت اول دی ماه 91 کلیه پایه ها


سئوالات امتحانی نوبت اول دیماه 90 دبیرستان آقا مصطفی خمینی

سئوالات امتحانی نوبت اول بعد از برگزاری امتحان بر روی سایت قرار می گیرد.


نمونه سئوالات نوبت اول

سئوالات و پاسخ تشریحی چند نمونه از امتحانات نوبت اول


نمونه سئوال امتحانات خردادماه 92

سئوالات امتحانات نوبت دوم خرداد92 دين وزندگي2 دين وزندگي1 شيمي2 ریاضی1 عربي2 زبان فارسي1 زبان فارسي2 عربي1 رياضي2 فیزیک1 هندسه1 زبان خارجه1 زبان خارجه2 علوم زيستي فیزیک2 شیمی1 ادبيات فارسي2 ادبیات1


نمونه سئوالات خرداد 91

سئوالات امتحانات داخلی سال اول و دوم پس از برگزاری امتحان بر روی سایت قرار خواهد گرفت


نمونه سئوالات خرداد سال 90

تعدادی از نمونه سئوالات خرداد سال 90 در لینک صفحه موجود می باشد .جهت دریافت سئوالات بر روی لینک دانلود کلیک نمایید


دانلود نتمونه سئوال سال چهارم به تفکیک

دانلود سئوالات امتحانات نهایی دیماه 92 سال سوم

امتحان نهایی ،امتحانات نهایی ،حسابان، جبر و احتمال،هندسه 2،ریاضی3،ریاضی ویژه انسانی،فیزیک 3 ریاضی،فیزیک3تجربی،شیمی3،ادبیات فارسی3،زبان فارسی3،عربی3،زبان انگلیسی3،دین و زندگی3،زیست2،زمین شناسی،


دانلود سئوال و پاسخ امتحانات نهایی شهریور 92

امتحانات نهایی ،امتحان نهایی،امتحان نهایی سال سوم ،امتحان نهایی پیش دانشگاهی ،شهریور 92،شهریور ماه 1392،شهریورماه92، دانلود پاسخ امتحانات نهایی،دانلود سئوال و پاسخ امتحانات نهایی ،کلیه دروس نهایی ،سال سوم ،سال چهارم،دریافت پاسخنامه


دانلود سئوالات و پاسخ امتحانات نهایی خرداد92 پس از برگزاری امتحان.سئوالات امتحانات نهایی.امتحان نهایی

دانلود سئوالات امتحانات نهایی.خردادماه92.امتحانات نهایی .پاسخ امتحانات نهایی. دروس نهایی سال سوم دبیرستان.پاسخ تشریحی دروس نهایی خرداد92.امتحان نهایی.امتحانات نهایی.دروس نهایی.دیپلم ریاضی.دیپلم تجربی.دیپلم انسانی


دانلود سئوالات و پاسخ دروس نهایی سال سوم دی ماه 91


دانلود سئوالات و پاسخ امتحانات نهایی شهریور89


دانلود سئوال و پاسخ امتحانات نهایی شهریور90


دانلود سئوالات و پاسخ امتحانات نهایی دی ماه 90


دانلود سئوالات امتحانات نهایی خرداد89


دانلود سئوالات نهایی سوم دبیرستان خرداد90


دانلود سئوال و پاسخ امتحانات نهایی و پیش دانشگاهی شهریور 91 رشته های ریاضی تجربی انسانی

http://am2.khschool.ir


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، نمونه سئوالات دین وزندگی اول، نمونه سئوالات دین وزندگی دوم، نمونه سئوالات دین وزندگی سوم، نمونه سئوالات دین وزندگی چهارم
[ پنجشنبه بیست و یکم آذر 1392 ] [ 22:55 ] [ گروه دین وزندگی ]

مجموعه ویدیو های آموزش دین و زندگی کنکور

مجموعه ویدیو های آموزش دین و زندگی کنکور

کاری از علیرضا یوسفیانپور و توحید خالدیان 

دروس قضا و قدر و توحید شناسی افزوده شد

قسمت دوم : توحید شناسی

حجم : 8.77 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

قسمت اول : قضا و قدر

حجم : 17.99 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور


فایل صوتی تدریس درس ۵

دین وزندگی پیش دانشگاهی

(مولف کتاب دکتراعتصامی)

دریافت فایل۱

دریافت فایل 2

دریافت فایل 3

دریاقت فایل4

بارم بندی کتب دین وزندگی درسال ۹۳-۹۲

دریافت فایل

راهنمای معلم کتاب دین وزندگی

 پیش دانشگاهی -چاپ۱۳۹۲

دریافت فایل

موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، تست کنکوردین وزندگی دوم، تست کنکوردین وزندگی سوم، تست کنکوردین وزندگی چهارم، تست دین وزندگی چهارم
[ یکشنبه هفدهم آذر 1392 ] [ 13:27 ] [ گروه دین وزندگی ]

قابل ویرایش و بازبینی

دانلود کنید


جهت دیدن بانک سوالات درس دین و زندگی سال اول دبیرستان اینجا را کلیک کنید
سلام

نمونه سوالات امتحانی درس های دین و زندگی 1 و 4 را می توانید در ادامه مطلب ببینید.

ادامه مطلبدانلود جزوه دست نویس نکات کنکوری درس دین و زندگی سال دوم و سوم و چهارم 

اختصاصی سایت کنکور


دانلود نکات کنکوری درس دین و زندگی سال دوم و سوم و چهارم

حجم : 3.96 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم | پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkur.in

منبع : سایت کنکور


http://nooralhoda1432.blogfa.com

برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

کتاب معلم(راهنمای تدریس) چاپ 92

قرآن وتعلیمات دینی پيش دانشگاهي

دروس 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،8 و 9

منبع: http://dini-dept.talif.sch.ir

سؤالات گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني،‌علوم تجربي، علوم انساني،

هنر و زبانهاي خارجي آزمون سراسري سال ۱۳۹۲

1
سوالات گروه آزمايشي رياضي و فني سال 1392
)ساعت 14:30 روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصي
2
سوالات گروه آزمايشي هنر سال 1392
)ساعت 20:00 روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصي
3
سوالات گروه آزمايشي علوم تجربي سال 1392
)ساعت 15:00 روز جمعه(
دفترچه اختصاصي - بهياري
4
سوالات گروه آزمايشي زبانهاي خارجي سال 1392
)ساعت 19:00 روز جمعه(
دفترچه اختصاصي - زبان هاي فرانسه وآلماني
5
سوالات گروه آزمايشي علوم انساني سال 1392
)ساعت 14:30 روز شنبه(
دفترچه اختصاصي - اصول و عقايد
 
كليد اوليه آزمون سراسري سال 1392
 
گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

كليد دفترچه عمومي (111A) و اختصاصي (120A)

كليد دفترچه عمومي (111B) و اختصاصي (120B)

كليد دفترچه عمومي (111C) و اختصاصي (120C)

كليد دفترچه عمومي (111D) و اختصاصي (120D)

 

گروه آزمايشي علوم تجربي 

كليد دفترچه عمومي (211B) و اختصاصي (220B)

كليد دفترچه عمومي (211C) و اختصاصي (220C)

كليد دفترچه عمومي (211D) و اختصاصي (220D)

كليد دفترچه عمومي (211A) و اختصاصي (220A) - بهياري

 

گروه آزمايشي علوم انساني

كليد دفترچه عمومي (311B) و اختصاصي (320B)

كليد دفترچه عمومي (311C) و اختصاصي (320C)

كليد دفترچه عمومي (311D) و اختصاصي (320D)

كليد دفترچه عمومي (311A) و اختصاصي (320A) - اصول عقايد

 

گروه آزمايشي هنر

كليد دفترچه عمومي (411A) و اختصاصي (420A)

كليد دفترچه عمومي (411B) و اختصاصي (420B)

كليد دفترچه عمومي (411C) و اختصاصي (420C)

كليد دفترچه عمومي (411D) و اختصاصي (420D)

 

گروه آزمايشي زبان خارجي

كليد دفترچه عمومي (511A) و اختصاصي (520A)

كليد دفترچه عمومي (511B) و اختصاصي (520B)

كليد دفترچه عمومي (511C) و اختصاصي (520C)

كليد دفترچه عمومي (511D) و اختصاصي (520D)

منبع: سایت سازمان سنجش آموزش کشور
موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، نمونه سئوالات دین وزندگی اول
[ سه شنبه پنجم آذر 1392 ] [ 20:48 ] [ گروه دین وزندگی ]

 

كتاب دين و زندگي 1 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 2 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 3 ( نسخه pdf )

كتاب دين و زندگي 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پيام آيات ديني 1 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 1 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

پيان آيات ديني 3 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

پيام آيات ديني 4 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه pdf )

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 3 ( نسخه pdf ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه word )

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه pdf )

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه word )

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )


پرسشهاي امتحان نهايي دين و زندگي 3 به همراه پاسخ  آنها در حال آماده شدن است .

از اين مجموعه تا تاريخ 27 / 8 / 1392 جمعاً 3163 مورد دانلود شده است .

http://www.din-zendegi.blogfa.com


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392 ] [ 21:48 ] [ گروه دین وزندگی ]


آزمون آنلاین دین وزندگی(2)

به همه ی دانش آموزان دوم ، سوم و چهارم پیشنهاد میدم حتماً در این آزمون که به صورت آنلاین و رایگان می باشد ، شرکت نمایند .ابتدا باید ثبت نام کنید و با نام کاربری و رمز عبور خود می توانید وارد شوید .

تعداد سؤال:به صورت تصادفی ۲۰ سؤال به داوطلب ارائه خواهد شد.

محدودیت زمان پاسخ گویی ۴۰ دقیقه است .

محدودیت تعداد دفعات آزمون وجود ندارد(داوطلب میتواند هر چند بار که بخواهد آزمون دهد) 

در بار آزمون کارنامه مجزا ارائه می گردد.

همراه با پاسخ تشریحی.

برای ورود بر عنوان آزمون کلیک کنید/ لطفا دیدگاه تون از این آزمون ثبت بفرمایید.

دین و زندگی۲درس ۱(جلوه های حکمت وتدبیر)

دین و زندگی ۲ درس ۲ ( با کاروان هستی )

دین و زندگی ۲ درس ۳ (سرمایه های انسان )

دین و زندگی ۲ درس ۴ (خود حقیقی )

دین و زندگی ۲ درس ۵ (پنجره ای رو به روشنایی)

دین و زندگی ۲ درس ۶ ( آینده روشن )

دین و زندگی ۲ درس ۷ (منزلگاه بعد )

دین و زندگی ۲ درس ۸ (واقعه بزرگ )

دین و زندگی ۲ درس ۹ (فرجام کار)

دین و زندگی ۲ درس ۱۰ (اعتماد بر او )

دین و زندگی ۲ درس ۱۱ (دوستی با حق )

دین و زندگی ۲ درس ۱۲ (فضیلت آراستگی)

دین و زندگی ۲ درس ۱۳ (زیبایی عفاف)

دین و زندگی ۲ درس ۱۴ (نظارت همگانی)

دین و زندگی ۲ درس ۱۵ (کار در نظام اقتصادی)


تعداد :به صورت تصادفی ۲۰ سؤال به داوطلب ارائه خواهد شد.

محدودیت زمان پاسخ گویی ۴۰ دقیقه است .

محدودیت تعداد دفعات آزمون وجود ندارد(داوطلب میتواند هر چند بار که بخواهد آزمون دهد) 

در هربار آزمون کارنامه مجزا ارائه می گردد.

دین و زندگی ۱-۴ ( هستی بخشی )


دین و زندگی ۲-۴ ( یگانه بی همتا )


دین و زندگی ۳-۴ ( حقیقت بندگی )


دین و زندگی ۴-۴ ( در مسیر اخلاص )


دین و زندگی ۵-۴ ( قدرت پرواز )


دین و زندگی ۶-۴ ( سنت خداوند )


دین و زندگی ۷-۴ ( بازگشت )


دین و زندگی ۸-۴ ( پایه های استوار )


دین و زندگی ۹-۴ ( برنامه ای برای فردا )


دین و زندگی ۱۰-۴ ( زندگی در دنیای امروز )


 


http://mostamar.ir/?p=699

http://www.dinida59.blogfa.com/


  «حماسه حسینی» عنوان سه جلد کتاب از استاد شهید است. این مجموعه مشتمل بر سخنرانیها و یادداشتهای ابتدایی و غیر تفصیلی استاد مطهری است که از حدود سال 1347 تا 1356 شمسی ایراد و نوشته شده و تاکنون بیش از سی نوبت به چاپ رسیده است. این کتاب با عنوان «الملحمة? الحسینیه» به عربی ترجمه شده است.

تهیه و تنظیم توسط کتابخانه مجازی نای ذی

www.nayzi.ir


دانلود نسخه جاوا, اندازه: 1?41 MB

  دانلود نسخه آندروید, اندازه: 1.35 MB

دانلود نسخه جاد مخصوص گوشیهای سامسونگ


برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

کتاب معلم(راهنمای تدریس) چاپ 92

قرآن وتعلیمات دینی پيش دانشگاهي

دروس 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،8 و 9


به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ کتاب "بانک جامع عزاداری" در سه نسخه اندروید، آیفون و جاوا ارائه شده است، این نرم افزار حاصل تلاش های مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه استان اصفهان است. این کتاب مفید و جامع تمامی موضوع های مرتبط با ماه محرم را در خود گنجانیده است و برخی از بخش های موجود در آن عبارت اند از: چهل حدیث عزاداری،  فلسفه عزاداری، عزاداری؛ بدعت یا سنت؟، سیر تاریخی عزاداری تا دوره قاجاریه، داستانهایی از گریه بر امام حسین (ع)،  نگاهی به عزاداری‌های حسینی،  گریه‌ی اشك (شعر) و ... . شما می توانید با مطالعه کتاب "بانک جامع عزاداری" به صورت کامل با فضایل و احکام عزاداری آشنا شوید.
ادامه مطلب


«ماه در آب»

با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین

جدیدترین کتاب کتابخانه مجازی نای ذی که به مناسبت ایام سوگواری محرم منتشر شده بحضورتان تقدیم می گردد.

 
عنوان کتاب : «ماه در آب»
نویسنده: دکتر محمد رضا سنگری
انتشارات : مدرسه
درباره کتاب:
متن کتاب روان؛ زیبا ؛ ادبی و واقعا تأثیر گذار است.
شیوه ی داستانگونه آن و نگاه زیبایش به زندگانی قمر بنی هاشم در خور تحسین است.
بی شک این نوشته تنها و تنها کار دل است که بر دل تمامی خوانندگانش مینشیند.

دانلود نسخه جاوا, اندازه: 1?41 MB

  دانلود نسخه آندروید, اندازه: 1.35 MB

دانلود نسخه جاد مخصوص گوشیهای سامسونگ
موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)
[ شنبه بیست و پنجم آبان 1392 ] [ 14:54 ] [ گروه دین وزندگی ]

سؤالات کنکور

این مجموعه شامل  سؤالات و پاسخ تشریحی کنکور برای رشته های ریاضی، تجربی و انسانی است.


کتاب های معارف اسلامی چاپ 92آزمون مستمر فلسفه ی اسلامی  آبان ماه 92

دبیرستان ولایت شادگان

.

.

.

دریافت فایل

سؤالات آزمون مستمر دین و زندگی (2) + نمرات

آزمون درس سوم دین و زندگی (2)

دوم تجربی ، دبیرستان ولایت شادگان

آبان ماه 92

دریافت فایللوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی (3) بر اساس چاپ 92

 بفرمایید ادامه ی مطلب :ادامه مطلب

http://www.dinida59.blogfa.com

خلاصه فصل ها، نکات مهم و تست های کنکور درس عمومی دین و زندگی را از این جزوه بخوانید.
به گزارش اورژانس IT باشگاه خبرنگاران، در ایام کوتاه باقی مانده تا کنکور کارشناسی سال 1392 ما به طور منظم نرم افزارهای آموزشی و جزوه های کامل دروس مختلف را برای دانلود به داوطلبان عزیز معرفی می کنیم.
جزوه ی پیشنهادی امروز اورژانس آی تی شامل خلاصه، نکات، تست های کنکوری، معنی و پیام آیات درس دین و زندگی سال های دوم، سوم و چهارم دبیرستان است.
شما همچنین می توانید جزوه های درخواستی خود را در قسمت نظرات وارد کنید تا اورژانس آی تی در اولین فرصت آنها را برای شما تهیه کرده و در سایت قرار دهد.

مطالب مرتبط :

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه  word )

انديشه و تحقيق دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )


ؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه word )

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه pdf )

همکاران محترم میتوانند سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 را که به تفکیک دروس آماده شده است از اینجا دریافت نمایند.منبع: دبیرخانه راهبردی دروس دینی و قرآن


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، تست کنکوردین وزندگی دوم، تست کنکوردین وزندگی سوم، تست کنکوردین وزندگی چهارم، تست دین وزندگی چهارم
[ سه شنبه چهاردهم آبان 1392 ] [ 15:21 ] [ گروه دین وزندگی ]
[ یکشنبه دوازدهم آبان 1392 ] [ 21:47 ] [ گروه دین وزندگی ]

 كتاب دين و زندگي «پيش دانشگاهي» چاپ 1392 24 تير 1392
 كتاب دين و زندگي 3 «سال سوم دبيرستان» چاپ 1391 08 تير 1392
 كتاب دين و زندگي «پيش دانشگاهي» چاپ 1391 03 مهر 1391
 كتاب دين و زندگي 2 «سال دوم دبيرستان» چاپ 1390 09 آذر 1390
 كتاب دين و زندگي 1 «سال اول دبيرستان» چاپ 1390 30 شهریور 1390


دوره متوسطه


حذفيات كتاب هاي دين و زندگي در كنكور
سال 93
04 آبان 1392


بارم بندي ديني متوسطه و پيش دانشگاهي
سال 92
04 آبان 1392


شيوه دريافت كتاب راهنماي معلم دين و زندگي
04 ارديبهشت 1392


بخشنامه مربوط به شيوه اجراي دوره سالي ـ واحدي
پيش دانشگاهي
28 آذر 1390


لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي پيش دانشگاهي 04 آبان 1391


لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي 1 03 آبان 1391

لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي 2
   

دوره متوسطه


 ترجمه منظوم آيات درس دين و زندگي سال سوم دبيرستان
ترجمه: اميد مجد و سيّد محمّدعلي محمّدي

18 تير 1392

 


 ترجمه منظوم آيات درس دين و زندگي سال دوم دبيرستان
ترجمة: اميد مجد

18 تير 1392

 


 تفسير آيات كتاب ديني پيش دانشگاهي
گرد آوري: معصومه اسفيجاني

18 بهمن 1391

 


 مجموعه اشعار متناسب با دروس دين و زندگي 1
تهيه كننده: محمد علي يوسفي

 مجموعه اشعار متناسب با دروس دين و زندگي 2

27 آذر 1391

 


 خلاصه دروس دين و زندگي 1و2
تهيه كننده: صنوبر احترامي

27 آذر 1391

 


 ترجمه منظوم آيات كتاب هاي دين و زندگي

10 آبان 1391

 


 اشعار درس ديني سوم

19 آذر 1390

 


 تفسير آيات دين و زندگي (3)

06 مهر 1390

 


 تفسير آيات دين و زندگي (2)

 

 راهنمای معلم تعلیم و تربیت دینی

دوره متوسطه


برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

کتاب معلم(راهنمای تدریس) چاپ 91

قرآن وتعلیمات دینی پيش دانشگاهي

دروس 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،8 و 9

   

برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

کتاب معلم(راهنمای تدریس)

قرآن وتعلیمات دینی(1)

   

برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

کتاب معلم(راهنمای تدریس)

قرآن وتعلیمات دینی(2)

   

برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنیدبرنامه امتحانات دی ماه 1392

باسمه تعالي

برنامه امتحانات نهايي

 

 سال سوم متوسطه سالي واحد (روزانه)

ونيم سالي -  واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد

رشته هاي نظري ، فني و حرفه‌اي

 

و

 

پيش دانشگاهي(روزانه - بزرگسالان - داوطلبان آزاد)

 

در

 

نوبت امتحاني

 دي ماه سال‌تحصيلي ۹۳-۱۳۹۲

 

تذکر : فايل بصورت   PDF   مي باشند. )

برای دریافت برنامه بر روی لينك ذيل(فايل ضميمه)  كليك و دریافت نمایید . 

برنامه امتحانات دي۹۲

  

  فایل ضمیمه


جزوه ی  سؤالات نهایی دین و زندگی سال چهارم

( پیش دانشگاهی ) متوسطه ی دوم

مهر ماه 92

برای دانلود سؤالات درسهای 1 تا 6 فایل ذیل را دانلود کنید :

دریافت نمایید


برای دانلود سؤالات درسهای 7 تا 10 فایل ذیل را دانلود کنید :

 دریافت نمایید


نمونه سؤالات چهار گزینه ای دین و زندگی (4)

بر اساس چاپ 91 ، آزمون نوبت اول

دریافت فایل


کتاب معلم(راهنمای تدریس)

قرآن و تعلیمات دینی (3)
موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)
[ شنبه چهارم آبان 1392 ] [ 19:33 ] [ گروه دین وزندگی ]

كتاب دين و زندگي 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )


سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه word )

سؤالات امتحان نهايي ديني 3 ( نسخه pdf )

ترجمه منظوم ديني 3 ( نسخه word )

ترجمه منظوم ديني 3 ( نسخه pdf )


پيام آيات ديني 1 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 1 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 2 ( نسخه word )

 پيام آيات ديني2 ( نسخه pdf )

پيام آيات ديني 3 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 3 ( نسخه Pdf )ترجمه منظوم آيات ديني2 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آيات ديني 2 ( نسخه pdf )


 پيام آيات ديني 4 ( نسخه word )

پيام آيات ديني 4 ( نسخه pdf )http://www.din-zendegi.blogfa.com

نمونه سوال ديني4
  فایل ضمیمه

سؤالات درس به درس دینی3  فایل ضمیمه

نمونه سوال ديني 2  فایل ضمیمه

نمونه سوال ديني1  فایل ضمیمه

بودجه بندی  فایل ضمیمه

فصلنامه  فایل ضمیمه

دانلود كتابهاي مذهبيhttp://dinozendegi.medu.irموضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 ] [ 15:32 ] [ گروه دین وزندگی ]

جزوه ی سؤالات نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان


جزوه ی  سؤالات نهایی دین و زندگی سال چهارم

( پیش دانشگاهی ) متوسطه ی دوم

مهر ماه 92

برای دانلود سؤالات درسهای 1 تا 6 فایل ذیل را دانلود کنید :

دریافت نمایید


برای دانلود سؤالات درسهای 7 تا 10 فایل ذیل را دانلود کنید :

 دریافت نمایید 


آزمون تستی دین و زندگی (2)

آزمون مرحله ی اول دین و زندگی (2)

درس های اول و دوم

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان

تاریخ برگزاری 22 / 7 / 92

روی عبارت زیر کلیک نمایید و فایل را دریافت نمایید :

دریافت نمایید .

سؤالات آزمون مستمر دین و زندگی (1)


سؤالات آزمون دین و زندگی (1)

مرحله ی اول ، مهرماه  92

دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)

شهرستان شادگان 

.

.

.


سؤالات درس دوم دین و زندگی (1)


برای دانلود روی عبارت زیر کلیک نمایید و سپس فایل را دریافت نمایید :

سؤالات متن درس دوم ، دین و زندگی (1)

ویژه ی دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)


سؤالات درس به درس دین و زندگی (3)

  سؤالات درس به درس دینی 3

  فایل ضمیمه


سومی ها حتماً فایل ذیل را دانلود نمایید :

سؤالات نهایی دین و زندگی (3)

+ پاسخ تشریحی

______________________

منبع :

http://dinozendegi.medu.irدانش آموزان عزیز برای دانلود روی عبارت زیر کلیک نمایید :

سؤالات درس دوم ، دین و زندگی (1)

دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)

درس اول دین و زندگی (1)


ویژه ی دانش آموزان سال اول متوسطه 


برای دانلود روی لینک ذیل کلیک نمایید :

.

.

.

سؤالات متن درس اول دین و زندگی (1)


لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي 1

لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي 2

نمون سؤالات دین و زندگی (1) درس اول مهرماه 92


نمونه سؤالات تست درس اول دین و رندگی (1)

ویژه ی دانش آموزان سال اول متوسطه ی دوم

برای دانلود روی هر کدام از عبارات ذیل کلیک نمایید :

دین و زندگی (1) ، نمونه دولتی امام صادق (ع) آزمون شماره 2

دین و زندگی (1) ، نمونه دولتی امام صادق (ع)

معرفت حجّت خدا ( شرح دعای اللهم عرفنی نفسک )


اعتبار سند دعاء؛ «الله» جل جلاله؛ عرفان و معرفت؛ نفس؛ نفس لوامه؛ نفس مطمئنه؛ نبی و نبوت؛ رسول؛ حجت؛ ضلال و ضلالت؛ دین؛ تفسیر دعاء؛ اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک؛ نتیجه؛ اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک؛ اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی؛ نتیجه؛ بحث کلی پیرامون دعاء


مشخصات کتاب :
پدید آورنده: لطف‌الله صافی‌گل پایگانی
شماره: 2187

Download حجم فایل : 347 کیلوبایت      
 

_____________________

منبع :

http://noorportal.netدانلود کتاب های درسی پایه پنجم دوره آموزش ابتدایی سال تحصیلی 92-93

 


برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه بفرمایید :


منبع :

http://sore.blogsky.comادامه مطلب


نرم افزار قرائت آیات دین و زندگی (1)

 


دانش آموزان عزیز پایه ی اول متوسطه برای آشنایی با شکل صحیح

تلاوت 8 درس اول دین و زندگی (1) می توانید فایل های ذیل را دانلود

نموده و در دستگاه تلفن یا رایانه ی خود از آن بهره ببرید :

.

.

.

به ادامه ی مطلب مراجعه بفرمایید :ادامه مطلب


منبع:
http://www.dinida59.blogfa.com


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، سئوالات متن دین وزندگی اول، سئوالات متن دین وزندگی دوم، سئوالات متن دین وزندگی سوم، سئوالات متن دین وزندگی چهارم
[ دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 ] [ 20:45 ] [ گروه دین وزندگی ]

برنامه عملیاتی گروه معارف 92-91

بارم بندی درس دین و زندگی 1و2و3و4 (سال 92-91)-جدید 

بارم بندی درس دین و زندگی 1و2و3 (سال تحصیلی 92-91 ) 

بارم بندی درس دین و زندگی پیش دانشگاهی( سال 92-91 )

 

بارم بندی درس دین و زندگی 4

بارم بندی درس دین و زندگی 1و2و3

برنامه عملياتي گروه معارف
در سال 
90-91

 

برنامه عملياتي گروه معارف
در سال 90 - 89


نمونه سوالات دین و زندگی پایه سوم متوسطه
سئوالات پیش دانشگاهی (معارف)
سئوالات چهارگزینه ای دین وزندگی دوم تا درس دهم سئوالات چهار گزینه ای دین و زندگی سوم متوسطهسؤالات دين و زندگي دوم دبيرستاننمونه طرح درس دين و زندگي 1

سوالات دین و زندگی یک به صورت مفهومی طبقه بندی شده و استاندارد

 سوالات دین و زندگی یک به صورت مفهومی طبقه بندی شده و استاندارد

دریافت فایل


مونه سوال دین و زندگی 1و2 بر اساس بارم بندی سال تحصیلی 91خرداد

دریافت فایل


پاور پونت های اموزشی دین و زندگی سال سوم

درس اول (هدایت الهی)


درس دوم (هدایت مستمر)

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(۲و۱) دین و زندگی

دوره‌ی پیش دانشگاهی روی عبارات معارف اسلامی راست کلیک کنید

 و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.             

امتحان هماهنگ نیم سال اول معارف اسلامی(1)   انسانی نوبت صبح- دی87

امتحان هماهنگ نیم سال اول  معارف اسلامی(1)   انسانی نوبت بعد از ظهر - دی87

امتحان هماهنگ نیم سال اول  معارف اسلامی(1)   تجربی وهنر نوبت صبح- دی87

امتحان هماهنگ نیم سال اول  معارف اسلامی(۱)    ریاضی نوبت صبح- دی87

امتحان هماهنگ نیم سال اول  معارف اسلامی(۱)   ریاضی نوبت بعدازظهر- دی87

امتحان هماهنگ نیم سال دوم  معارف اسلامی(2)   انسانی نوبت صبح- اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم  معارف اسلامی(۲)انسانی نوبت بعدازظهر- اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(۲)  ریاضی نوبت صبح- اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(۲)ریاضی نوبت بعداز ظهر - اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(2) تجربی نوبت صبح- اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(2) تجربی نوبت بعدازظهر- اردیبهشت۸۷

امتحان هماهنگ جبرانی اول معارف اسلامی(۱)  کلیه رشته ها - اسفند ماه 8۷

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی (2) کلیه رشته ها - اردیبهشت 89

امتحان هماهنگ جبرانی دوم  معارف اسلامی(۲) کلیه رشته ها - تیرماه 89

امتحان هماهنگ معارف اسلامی(2) کلیه رشته ها - شهریورماه 89

امتحان هماهنگ نیم سال اول معارف اسلامی (1)کلیه رشته ها -دی‌ماه ۸۹

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی (2) کلیه رشته ها - دی‌ماه ۸۹

امتحان هماهنگ جبرانی اول معارف اسلامی(1) کلیه رشته ها - اسفند ماه ۸۹

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(۲) کلیه رشته ها- اردیبهشت ۹۰

            امتحان هماهنگ جبرانی دوم معارف اسلامی(۲) کلیه رشته ها -خرداد ۹۰            

     امتحان هماهنگ نیم سال اول معارف اسلامی(1) کلیه رشته ها-دی ماه 90    

امتحان هماهنگ نیم سال دوم معارف اسلامی(۲) کلیه رشته ها- خرداد۹۱

امتحان هماهنگ ترم دوم دین وزندگی (معارف اسلامی) کلیه رشته ها- خرداد۹۲


 

پیام آیات دین وزندگی(۱)

 

پیام آیات دین وزندگی(۲)

 

پیام آیات دین وزندگی(۳)

 

پیام آیات دین وزندگی(۴)

ترجمه منظوم آيات كتاب هاي دين و زندگي           
 
         

 

 

 
برای دیدن قسمت اول سوالات بیست دوره کنکور
 
دین وزندگی پیش دانشگاهی
 
روی ادامه مطلب کلیک نمایید.ادامه مطلب
 
برای دیدن قسمت دوم سوالات بیست دوره کنکور
 
دین وزندگی پیش دانشگاهی
 
روی ادامه مطلب کلیک نمایید.


ادامه مطلب
بانک سوالاتنمونه سوالات دین و زندگی پایه سوم متوسطه


ادامه مطلب


                 نمونه سوالات دین و زندگی پایه اول دبیرستان


ادامه مطلب


  نمونه سوالات دین و زندگی پایه دوم متوسطه


ادامه مطلب

  بانک سوالات درس دین وزندگی   پایه سوم متوسطه

 

 

 


ادامه مطلب

       

 

پیام آیات دین وزندگی(۱)

 سؤالات نهایی دین و زندگی (3)


به تفکیک دروس 

با سلام

چند پاورپوئنت آموزشی از دانش اموزان سر کار خانم تقیه:(درس دین و زندگی)

 

مجله آموزشی آمام زمان(عج)  

 (دانش اموزان دوم تجربی دبیرستان مطهره)

 

شیطان پرستی     

   (فاطمه زنده بودی سوم کامپیوتر هنرستان رازی)

 تصاویر زیباسازی نایت اسکین

این هم چند نمونه از  پاور پونتهای آموزشی دانش آموزان عزیزخودم:

  (هنرستان  دخترانه مرواريد دانش/)         

                          دین وزندگی اول (عزم واراده)

                        امام زمان درس دهم سال سوم

                      خورشید پنهان دین وزندگی سوم

خلاصه دین وزندگی دوم دبیرستان

با تشکر از  سر کار خانم علیزاده

پاورپونت نماز راهی برای رسیدن به خدا

کاری از خانم رضوان قطبی ( کلاس اول/خانم نجفي)


کتاب الکترونیک؛
خلاصه فصل ها، نکات مهم و تست های کنکور درس عمومی دین و زندگی را از این جزوه بخوانید.
به گزارش اورژانس IT باشگاه خبرنگاران، در ایام کوتاه باقی مانده تا کنکور کارشناسی سال 1392 ما به طور منظم نرم افزارهای آموزشی و جزوه های کامل دروس مختلف را برای دانلود به داوطلبان عزیز معرفی می کنیم.
جزوه ی پیشنهادی امروز اورژانس آی تی شامل خلاصه، نکات، تست های کنکوری، معنی و پیام آیات درس دین و زندگی سال های دوم، سوم و چهارم دبیرستان است.
شما همچنین می توانید جزوه های درخواستی خود را در قسمت نظرات وارد کنید تا اورژانس آی تی در اولین فرصت آنها را برای شما تهیه کرده و در سایت قرار دهد.

 

    ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی اول، اندیشه وتحقیق دین وزندگی دوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی دوم
[ یکشنبه چهاردهم مهر 1392 ] [ 14:57 ] [ گروه دین وزندگی ]
پيام آيات و پاسخ به فعاليت‌هاي درس 1 و 2

چون هنوز كتاب راهنماي معلم به دست دبيران محترم دين و زندگي پيش‌دانشگاهي يا همون سال چهارم نرسيده، از امروز هر هفته پيام آيات و فعاليت‌هاي دو درس از اين كتاب جديدو كه با نظر مستقيم مؤلف محترم كتاب و طي دو نشستي كه با ايشون داشتيم، تهيه شده پست مي‌كنم تا نياز همكاران عزيز موقتاً برطرف بشه تا بعد...
درس1
هستي‌بخش
آيه
ترجمه
پيام آيه
يا ايها الناس انتم الفقراء‌ الي‌الله و الله هو الغني الحميد
اي مردم شما به خدا نيازمنديد
و خداوند هم اوست بي‌نياز ستوده
1) مخلوقات و از جمله انسان همواره محتاج و نيازمند به خدا هستند.
2) تنها خداست كه بي‌نياز است و محتاج كسي يا چيزي نيست و به اين صفت ستايش مي‌شود.
إن يشأ يذهبكم
و يأت بخلقٍ جديد
اگر (خدا) بخواهد شما را مي‌برد
و مردمان جديدي را مي‌آورد
1) وجود و بقاي موجودات و انسان‌ها وابسته به اراده‌ي خداست و هرگاه اراده كند مي‌تواند آن‌ها را از ميان بردارد.
2) اراده‌ي خداوند محدود نيست و مي‌تواند بجاي گروهي كه برده، مخلوقات جديدي را جايگزين كند بدون آن‌كه كسي يا چيزي مانع او شود.
و ما ذلك علي الله بعزيز
و آن براي خداوند دشوار نيست
خلق و فناي يك گروه و خلق و بقاي گروه ديگر براي خداوند سخت نيست و هيچ محدوديتي براي او ايجاد نمي‌كند.
الله نور السموات و الارض
خداوند نور آسمان‌ها و زمين است
همان‌گونه كه همه چيز با وجود تابش نور قابل رؤيت است با وجود خداوند است كه هستي همه چيز قابل فهم و ادراك مي‌شود.
پيام آيات ص 5:
1. فاطر/ 15 2. فاطر/ 15 3. فاطر/16 4. فاطر/15
فعالیت خلاصه کردن ص 7:
مقدمه‌ی اول: ما و این جهان، پديده‌ايم و هستی و وجودمان از خودمان نیست و هستی از خود ما سرچشمه نمی گیرد.
مقدمه‌ی دوم: موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست، در موجود شدن نیازمند به موجودی هستند که هستي مساوي با وجودش باشد.
نتيجه: پس ما و این جهان نیازمند وجودی هستیم که هستی، مساوي با ذات و حقیقت اوست، خودش به دیگری نیاز ندارد و همواره و هميشه هست و آن خداي يگانه است.
فعاليت مقايسه ص 8
شباهت ها
تفاوت ها
1- جهان و ساعت هر دو پدیده اند.
2- جهان و ساعت هر دو در وجود به سازنده نیازمندند.
3- جهان و ساعت هر دو مرکب از اجزایند.
4- جهان و ساعت هر دو منظم و هدفدارند.
5- جهان و ساعت هر دو با علم دقیق پدید آورنده‌ی خود ساخته شده‌اند.
1- وجود جهان از خداست اما وجود ساعت از ساعت‌ساز نیست و او فقط اجزای ساعت را تنظیم می‌کند. (خدا خالق جهان است ولی ساعت‌ساز ساعت را خلق نمی‌کند)
2- دوام و بقای ساعت وابسته به ساعت‌ساز نیست. اما بقای جهان وابسته به خداوند است.
3- نظم و پیچیدگی جهان بسیار فراتر از پیچیدگی یک ساعت است و نظم ساعت با نظم جهان قابل مقایسه نیست.
انديشه و تحقيق ص 13:
1. آيه 25 سوره روم: «و من آياته ان تقوم السماء و الأرض بأمره ثمّ إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» برپايي آسمان و زمين را از نشانه‌هاي خداوند معرفي مي‌كند. زيرا برپايي آن‌ها از شگفت‌انگيزترين امور طبيعي است و از نظر قدرت بشري ادارة آسمان و زمين بسيار پيچيده و دشوار است. اما براي خداوند تدبير مجموعة هستي دشوار نيست.
2. آيات 22 و 23 سور يس: «و ما لي لا أعبد الذي فطرني و إليه ترجعون* أ أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً و لاينقذون»: و چرا كسي را نپرستم كه مرا آفريده است و به سوي او بازمي‌گرديد؟* آيا به جاي او خداياني را بپرستم كه اگر خداي رحمن بخواهد به من گزندي برساند، نه شفاعتشان به حالم سودي مي‌دهد و نه مي‌توانند مرا برهانند؟
الف) هنگامي كه در برابر دشمنان خدا قرارگرفته‌اند و در مقابل آنان ايستادگي مي‌كنند.
ب) يقين و ايمان كامل به خدا و تكيه بر ياري و حمايت او.
درس2
يگانه‌ي بي‌همتا
هدف كلي درس: درك حقيقت توحيد و مراتب آن(توحيد در خالقيت و ربوبيت)
آيه
ترجمه
پيام آيه
قل اللهُ خالقُ كل شيء
و هو الواحد القهار
بگو خداوند آفريننده‌ي همه‌ چيز
و او يگانه‌ي پيروز است
تنها آفريننده‌ي يگانه خداوند است (توحيد در خالقيت)
قل هو الله احد
بگو اوست خداوند يگانه و يكتا
خداوند در ذات خود يگانه است (توحيد در خالقيت)
و لم يكن له كفواً احد
و هيچ همتايي براي او نيست
خداوند در ذات خود بي‌همتا است (توحيد در خالقيت)
ليس كمثله شيء
هيچ چيز شبيه او نيست
خداوند مثل و مانند ندارد (توحيد در خالقيت)
و لله ما في السموات و ما في الارض و الي الله ترجع الامور
و آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است از آنِ خداست و كارها به سوي او بازگردانده مي‌شود
مالكيت آسمان‌‌ها و زمين و موجودات آن‌ها از آن خدا است و همه‌ي امور با تدبير او صورت مي‌گيرد (توحيد در ربوبيت)
... ما لهم من دونه من وليٍ ولا يشرك في حُكمه احداً
جز او سرپرستي ندارند و كسي را در فرمانش شريك نمي‌سازد
ولايت و سرپرستي جهان و تمامي مخلوقات از آن خداست و كسي در اين سرپرستي و حكم‌راني با او شريك نيست (توحيد در ولايت)
أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه
ام نحن الزارعون
آيا به آن‌چه مي‌كاريد توجه كرده‌ايد؟
آيا شما آن را كشت مي‌كنيد؟
يا مائيم كه زراعت مي‌كنيم؟
تدبير همه‌ي امور هستي به دست خداوند است.
(توحيد در ربوبيت)


پيام آيات ص 16:
1. خداوند تنها مبدأ و هستي‌بخش جهان است. (عبارت: در ذات خود يكتاست حذف شود) رعد/ 16
2. واقعه/ 63 و 64
3. كهف/ 26
4. آل عمران/ 109
شماره پيام هاي آيات داخل متن:
ص 16 پيام شماره 1
ص 17 شماره 2 پيام آيات و پاسخ به فعاليت‌هاي درس3 و 4 با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات در آخرين روزهاي ماه ذي القعدة الحرام ضمن التماس دعاي مخصوص به ويژه در روز دحو الآرضبه خاطر پهناي كم قالب وبلاگ جدول ترجمه و پيام آيات به طور كامل تنظيم نميشه و گاهي عبارات ترجمه در مقابل ستون آيه جا به جا مي‌شه كه از اين بابت پوزش مي‌خوام تنظيمش وقت گيره و برام مقدور نيست خودتون يه كارش بكنين لطفا!!درس3 حقيقت بندگي 
ان ‌الله ربي و ربكم
 
فاعبدوه
هذا صراط مستقيم
به راستي خداوند پروردگار من و پروردگار شماست
پس او را بپرستيد
اين است راه راست
 
لازمه‌ي پذيرش توحيد، عبادت و بندگي در برابر خداوند است.
اتخذوا احبارهم و رهبانهم
ارباباً من دون الله
و المسيح بن ‌مريم
و ما امروا
الا ليعبدوا الهاً واحداً
لا اله الا هو
سبحانه عما يشركون
دانشمندان و راهبان خود را
به‌جاي خدا به اربابي گرفتند
و (نيز) مسيح پسر مريم را
در حالي‌كه مأمور نبودند
مگر آن‌كه خداي يگانه را بپرستند
هيچ معبودي جز او نيست
پاك و منزه است از آن‌چه شريك مي‌گيرند
1- مسيحيان به جاي خدا از دانشمندان و راهبان خود اطاعت مي‌كردند.
2- مسيحيان به جاي خدا مسيح پسر مريم را پروردگار خود مي‌دانستند.
3- فرمان خدا به مردم، اطاعت و بندگي تنها براي اوست.
4- هيچ موجودي جز خدا شايسته‌ي عبادت و بندگي نيست.
5- اطاعت و سرسپردگي به هر چيز جز خدا شرك است
و لقد بعثنا في كل امة رسولاً
ان اعبدوالله
واجتنبوا الطاغوت
و در هر امتي، پيامبري را برانگيختيم
كه تنها خدا را بپرستيد
و از سركشان دوري كنيد
1- امر به بندگي و اطاعت از خدا، فرمان همه‌ي پيامبران بوده است.
2- لازمه‌ي اطاعت ازخدا، نفي طاغوت و غير خداست.
و من يُسلم وجهه الي الله
و هو محسن
فقد استمسك بالعروة الوثقي
و الي الله عاقبة الامور
و هركس خود را به خدا تسليم كند
در حالي كه نيكوكار است
پس به ريسمان محكم چنگ زده
و فرجام كارها به سوي خداست
1- سرسپردگي به خدا همراه با انجام عمل صالح و نيك انسان را به ريسمان استوار الهي متصل مي‌سازد.
2- غايت و نهايت همه‌چيز بازگشت به خداست.
الحمد لله رب العالمين
ستايش مخصوص خدا، پروردگار جهانيان است
چون تنها پروردگار جهان خداست، ستايش نيز تنها مخصوص اوست.
اياك نعبد و اياك نستعين
تنها ترا مي‌پرستيم و تنها از تو ياري مي‌جوييم
چون تنها تدبيركننده‌ي امور خداست تنها بايد از او اطاعت كرد و ياري جست.
                                                                                         
تفكر در آيات ص 21:
رابطه مستقيم است. يعني با درك توحيد در ربوبيت مي‌توان دريافت كه تنها معبود شايسته‌ي پرستش خداست. و بخش اول اين آيه يعني: إنّ الله ربي و ربكم اشاره به توحيد در ربوبيت دارد و بخش بعدي آن يعني: فاعبدوه هذا صراط مستقيم مربوط به توحيد در عبادت است.
 
تفكر در آيات ص 22:
آيه‌ي 29 سوره‌ي زمر: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون و رجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً...» : خداوند مثلي زده است: مردي كه چند كارفرماي ناسازگار در او شريك‌اند و مردي كه تنها فرمانبردار يك مرد است. آيا اين دو در مثل يكسان‌اند؟...»
فرد مشرك مانند مردي است كه از چند نفر فرمان مي‌برد و دائم سرگردان است كه از كدام‌يك فرمان ببرد. و انجام فرمان يكي با فرمان ديگري تداخل مي‌كند و باعث سرگرداني او مي‌شود. اما انسان موحد مانند مردي است كه تنها از يك نفر فرمان مي‌برد و چنين سرگرداني را ندارد. بلكه با آرامش به انجام دستورات مي‌پردازد.
 
تفكر در آيات ص 23:
1. خداي يكتا
2. دوري از طاغوت
3. توحيد عبادي در دو بعد فردي و اجتماعي
4. توحيد عبادي
5. توحيد در ربوبيت يا (توحيد ربوبي)
6. توحيد عملي يا توحيد در عبادت(توحيد عبادي)
7. آيه 31 توبه          توحيد عبادي هر دو بُعد
36 نحل            توحيد عبادي اجتماعي
22 لقمان         توحيد عبادي فردي
 
انديشه و تحقيق ص 26:
1. شرك عملي و شرك عبادي. مانند سرسپردگي مردم به افرادي مانند ستاره‌هاي سينمايي و يا ورزشي كه غالباً فاقد ارزش‌هاي اخلاقي هستند و يا تسليم برخي دولت‌ها در برابر قدرت‌هاي بزرگ و اطاعت از سياست‌هاي استعماري آنان.
2. زيرا عملكرد آنان بيش از آن ‌كه منطبق بر دستورات الهي و آرمان‌هاي پيامبران باشد بر مبناي سود اقتصادي و تقويت نفوذ سياسي آنان بوده و رضايت خدا در آن ديده نمي‌شود.
 
درس4
در مسير اخلاص
 
آيه
ترجمه
پيام آيه
قل انما اعظكم بواحدة
أن تقوموا لله
مثني و فرادي
ثم تتفكروا          سبأ/46
بگو تنها شما را به يك چيز نصيحت مي‌كنم
كه براي خدا بپاخيزيد
دوتايي و تك تك
سپس بيانديشيد
1- در انجام هر عملي بايد نيت خالص براي خدا باشد
2- براي خدا عمل خالصانه گردن تنها به‌صورت جمعي نيست بلكه فردي هم مي‌توان براي خدا قيام كرد.
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق
فاعبد الله
مخلصاً له الدين
زمر/2
به راستي ما به سوي تو كتاب را به حق فرو فرستاديم
پس خدا را پرستش كن
در حالي‌كه دين را براي او خالص مي‌كني
1- فرستادن كتاب و هدايت الهي در پي تأمين هدف خاصي است كه حق است.
2- چون تنها حق خداست تنها بايد او را پرستيد.
3- در پرستش خداوند بايد داراي اخلاص باشيم.
الم اعهد اليكم يا بني ادم
ان لا تعبدوا الشيطان
انه لكم عدو مبين
و ان اعبدوني
هذا صراط مستقيم
               يس/60و61
آيا اي فرزندان آدم با شما عهد نبستم
كه شيطان را پرستش نكنيد
كه او برايتان دشمني آشكار است؟
و اينكه مرا عبادت كنيد
اين راه راست است
1- خداوند نسبت به انحراف از پرستش خود و گرايش به شيطان به انسان هشدار داده است.
2- شيطان دشمن علني بشر و عامل انحراف اوست.
3- در مقابل شيطان بايد به پرستش خداوند پرداخت.
4- تنها راه درست و سعادت عبادت خالصانه خداست.
...كذلك لنصرف عنه
السوء و الفحشاء
انه من عبادنا المخلصين
اين‌گونه بازگردانيم از او
بدي و زشت‌كاري را
چرا كه او از بندگان مخلص ما بود
كسي كه خود را براي خداوند خالص كرده باشد (با اخلاص باشد) مورد لطف الهي قرار مي‌گيرد و از بدي‌ها محافظت مي‌شود.
و الذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا
و ان الله لمع المحسنين
  عنكبوت/69
كساني‌كه در راه ما تلاش و مجاهده كنند
قطعاً راه‌هاي خود را به آنان مي‌نمايانيم
و بي‌ترديد خداوند همراه نيكوكاران است
1- تلاش در راه خدا باعث امدادرساني از سوي خدا و هدايت از جانب اوست.
2- خداوند نيكوكاران را در رسيدن به سعادت همراهي مي‌كند.
لو كنّا نسمع او نعقل
ما كنا في اصحاب السعير
 ملك/10
اگر مي‌شنيديم يا تعقل مي‌كرديم
در ميان دوزخيان نبوديم
ناديده گرفتن راهنمايي‌هاي عقل و بي‌توجهي به هدايت الهي باشد ورود به جهنم است.
و اقم الصلوة لذكري
طه/14
و نماز را براي ياد من بپا دار
نماز بالاترين ذكر خدا و مورد سفارش خود اوست
 
 


پيام آيات ص 30:
آيه 60 و 61 سورة يس كه خطاب به انسان مي‌فرمايد: «اي فرزندان آدم آيا با شما پيمان نبستم كه شيطان را پرستش نكنيد كه او دشمن آشكار شما است؟ و اين‌كه مرا بپرستيد اين راه درست است»
پيام اين دو آيه: 1) انسان بايد از بندگي شيطان دوري كند                          
2) انسان تنها بايد براي خدا بندگي كند
3) بندگي خدا همان صراط مستقيم است كه شيطان دشمن آشكار آن است.
 
تفكر در آيات ص 32:
آيات 46/ سبأ، 2/ زمر، 24/ يوسف، 69/ عنكبوت و 14/ طه كه پيام مشترك آن‌ها چنين است: همۀ فعاليت‌هاي انسان بايد در جهت رضاي خدا باشد و كسي كه خدا را خالصانه بندگي كند مورد حمايت خداوند قرار خواهد گرفت.
 
تفكر ص 32:
1 – 1- انسان‌هايي كه به نداي عقل خود پاسخ مي‌دهند و با استدلال و برهان به حقيقت دست مي‌يابند و در برابر آن تسليم مي‌شوند.
2- انسان‌هايي كه به نداي هوس خود پاسخ مي‌دهند و با پيروي از تمايلات نفساني خود راه حق را به روي خود مي‌بندند.
2- دسته‌ي دوم و انسان‌هايي كه به دور از تفكر و تعقل و پذيرش خيرخواهي ديگران به نداي هوس پاسخ داده‌اند. پيام آيه 10 سوره ملك:
ناديده‌گرفتن عقل، بي‌توجهي به سخنان پيامبر و امامان(ع) و پيروي از هوا و هوس عاقبتي جز جهنم ندارد.
پيام آيات ص 34      عنكبوت/69: هركس در مسير حق گام بردارد و سعي و تلاش و مجاهده ‌كند، امدادهاي غيبي شامل حاش خواهد شد
 
پيام آيات ص 35          خداوند حضرت يوسف(ع) را از بدي و زشتكاري حفظ كرد. زيرا آن حضرت از بندگان مخلص خدا بود. 
 
انديشه و تحقيق ص35:
1- رابطه‌ي مستقيم يعني هر چه اخلاص بيشتر باشد بيانگر توحيد عبادي است و مي‌تواند يكي باشد زيرا به همان معنا تلقي مي‌شود
2- سه رابطه:
اول: نيت الهي+ عمل غير الهي ناقص و ابتر (دوستي خاله خرسه!)
دوم: نيت غيرالهي+ عمل الهي ريا و گناه (نماز خواندن براي تظاهر به دين‌داري) سوم: نيت الهي+ عمل هم الهي عمل صالح (نماز خواندن براي اداي تكليف الهي)
درس پنجم
قدرت پرواز
آيه
ترجمه
پيام آيه
انا هديناه السبيل
اما شاكراً و اما كفوراً
 
انسان/3
به راستي انسان را به راه هدايت كرديم
خواه سپاسگزار باشد خواه ناسپاس
1- خداوند راه هدايت را به انسان نشان داده
2- انسان مسير زندگي خود را خودش انتخاب مي‌كند.
قد جاءكم بصائر من ربكم
 
فمن ابصر فلنفسه
و من عمي فعليها
و ما انا عليكم بحفيظ
 
 
انعام/104
به راستي از پروردگارتان رهنمودهايي به شما آمده
پس هركس بينا شد به سود خودش
و هركس كوري پيشه كرد به زيان اوست
و من بر شما نگهبان نيستم
1- خداوند انسان را بدون هدايت رها نكرده
2- اگر انسان بصيرت داشته باشد هدايت مي‌شود
3- اگر انسان بصيرت نداشته باشد هدايت نمي‌شود
4- پيامبر فقط رساننده‌ي پيام است و هدايت را بر مردم تحميل نمي‌كند
ان الله يمسك السموات و الارض
ان تزولا
و لئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده
انه كان حليماً غفوراً
فاطر/41
همانا خداوند آسمان‌ها و زمين را نگه مي‌دارد
از منحرف‌شدن
و اگر منحرف شوند هيچ‌كسي بعد از او آن دو را نگه نمي‌دارد
به راستي اوست بردبار آمرزنده
1- نظام آفرينش به‌دست خداوند اداره مي‌شود
2- اگر تدبير الهي نباشد هيچ موجودي توان اداره‌ي جهان را ندارد
انا كل شي خلقناه بقدر
قمر/49
به‌راستي ما هر چيز را به اندازه و سنجيده آفريديم
هر موجودي با ويژگي‌هاي حساب شده آفريده شده
هو الذي يحيي و يميت
فاذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون
غافر/68
اوست كه زنده مي‌كند و مي‌ميراند
و چون به كاري حكم كند پس به آن مي‌گويد باش پس مي‌شود
1- وقوع تمام حوادث جهان به امر و فرمان خداست
2- وقوع هر چيزي با اراده‌ي الهي و فرمان او صورت مي‌پذيرد
الله الذي سخر لكم البحر
لتجري الفلك فيه بامره
و لتبتغوا من فضله
و لعلكم تشكرون
 
 
جاثيه/12
خداست آن‌كه دريا را براي شما رام ساخت
تا در آن كشتي به فرمانش جاري شود
و تا از لطفش بجوييد
و تا شايد سپاس‌گزار باشيد
1- نظام قانونمند هستي امكان استفاده از موهبت‌هاي الهي را براي انسان فراهم آورده است
2- توجه انسان به نظام هستي امكان بهره‌مندي بيش‌تر را به او مي‌دهد
3- انسان بايد سپاس‌گزار وجود اين نظام باشد
لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر
ولا اليل سابق النهار
و كل في فلك يسبحون     يس/40
نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد
 
و نه شب بر روز پيشي مي‌گيرد
و همه در مداري در گردش‌اند
درك نظام هستي و كشف قوانين ثابت عالم امكان دسترسي بشر به پيشرفت را فراهم آورده است.
 تذكر مهم: مطالب مندرج در صفحات 58، 59 و 60 با تيتر «چند نكته» مربوط به اين درس است و به شتباه در درس ششم چاپ شده است.
تفكر در آيات ص 43:
آيات: انسان/3 : انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً
و انعام/104: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها و ما انا عليكم بحفيظ
 
تفكر در آيات ص 46: فاطر/41، غافر/68 و جاثيه/12   پيام: خداوند حكيم حافظ جهان خلقت است
 
تفكر در آيات ص 47:
  1. خير هيچ چيز در جهان نيست كه داراي خصوصيات و ويژگي معين نباشد. قمر/49
  2. به حكم و اراده‌ي خداوند حكيم غافر/68
  3. خير، يس/40
  4. انسان مي‌فهمد كه در يك نظام قانون‌مند زندگي مي‌كند كه در آن امكان برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هايش دارد و با چنين اعتقادي، به اطمينان، يقين و آرامش مي‌رسد.
انديشه و تحقيق ص 50:
1. قانون‌مندي و عدم خروج از قانوني كه خدا برايش تعيين و مقدر كرده و امكان تسلط انسان بر قوانين خلقت و استفاده از آن.
2. بر اساس قوانين ثابت و متناسب با آن قوانين، سازندگان كشتي‌ها آن را مي‌سازند.
3. استفاده از اختيار باعث كشف قوانين طبيعت مي‌شود و با استفاده از آن مي‌توان به نتيجه رسيد.
درس ششم*پيام آيات ص 54-1 سنت ها و قوانين / سوره آل عمران / آيه 137-2 گذشتگان - سنت ها / سوره آل عمران / آيه 137-3 در معرض امتحان و فتنه / سوره عنكبوت / آيه 2-4 در جهت افزايش گناه استفاده مي كنند. / سوره آل عمران / آيه 178-5 عذاب / سوره اعراف / آيه 182-6 سنت - تفاوت / سوره انعام / آيه 16-7 سنت - سرنوشت آن ها / سوره اعراف / آيه 96

پاسخ به فعاليت‌هاي دين و زندگي بخش دوم درس 7 تا 10سال چهارم چاپ 91
درس هفتم
 
آيات
ترجمه
پيام آيه
و من يعمل سوءً
أو يظلم نفسه
ثم يستغفر الله
يجد الله غفوراً رحيماً
نساء/110
و هركس بدي كند
يا به خود ستم كند
سپس از خدا آمرزش بخواهد
خداوند را آمرزنده‌ي مهربان خواهد يافت
خداوند براي انسان گنه‌كار فرصت آمرزش قرار داده
فمن تاب
من بعد ظلمه
و أصلح
فان الله يتوب عليه
إنّ الله غفور رحيم
مائده/39
پس هر كس توبه كرد
پس از ستمش
و جبران كرد
پس براستي خداوند بر او باز مي‌گردد
كه خدا آمرزنده مهربان است
1- هر گناهي كه انجام شود ستم و ظلم انسان به خود اوست.
2- اگر گناه جبران شود خدا نيز به انسان باز مي‌گردد.
3- لفظ توبه اختصاص به انسان ندارد.
الا من تاب و أمن
و عمل عملا صالحاً
فاولئك يبدل الله
سيئاتهم حسنات
و كان الله غفوراً رحيماً
فرقان/70
به جز كسي كه بازگشت و ايمان آورد
و كار شايسته انجام داد
پس آنان خدا تبديل مي‌كند
بديشان را به خوبي‌ها
و خداوند آمرزنده‌‌ي مهربان است
1- توبه و جبران گناهان با اعمال شايسته باعث مي‌شود بدي‌ها به خوبي‌ها بدل شود.
 
بررسي ص 65
1. آية 110 سورة نساء
2. هرگونه بي‌توجهي به خود عالي و رسيدن به خود داني ظلم به خود محسوب مي‌شود. در واقع اگر شهوات و تمايلات نفساني بر انسان حاكم شوند، نفس اماره پرورش يافته و اگر عقل حاكم شود و از  هر دو دسته تمايلات در چارچوب تفكر و به درستي و به جا استفاده كند، نفس لوامه رشد كرده است.
3. قيام نفس لوامه عليه نفس اماره. يا قيام خود عالي عليه خود داني. اين امكان تنها براي انسان ميسر است كه داراي دو نوع «خود» است.
تفكر در آيات
1. ستم
2. زيرا هر گناهي ستم انسان يا به خود اوست يا ديگران يا خداوند
3. اول توبه، دوم اصلاح و جبران گناه، سوم پذيرش توبه از سوي خداوند و آمرزش الهي
 
تفكر در آيات ص68
1. آيه 70 سوره‌ي فرقان
2. اول توبه، دوم ايمان، سوم عمل صالح
 
تذكر مهم دربارة تبديل گناهان به نيكي‌ها:
علامه طباطبايي(ره) مي‌فرمايد: چنين نيست كه خداوند دروغ را به راست تبديل كند. بلكه شاكلة وجود انسان كه حاوي افعال اوست وقتي حقيقتاً متحول شود، هر فعلي كه در آن شكل گرفته تحت تأثير اين تحول، تغيير مي‌كند. مثلاً گناهان قبلي او كهدر وجودش شكل گرفته با توبة فرد تغيير ماهيت داده  و وجودش منشأ خير مي‌شود.
به همين علت است كه در پي توبه مسألة غفران مطرح مي‌شود نه صرفاً عفو. زيرا در عفو بدي قبلي با رشد فرد تبديل به حسنه مي‌شود و هر دو باقي مي‌مانند. اما در غفران بدي قبلي با رشد فرد محو مي‌شود و فقط حسنه باقي مي‌ماند و بدي تبديل به نيكي مي‌شود. لذا غفران خاص خداست اما عفو مشترك بين انسان و خداست.
انديشه و تحقيق ص 74
1. بازگشت خداوند(از كيفر و عقوبت به لطف و رحمت) كه نتيجة بازگشت بنده است.
2. غفور و رحيم
3. اين‌كه بداند خدا او را مي‌بيند و باز مرتكب گناه شود. موقعي كه خداوند را خوارتر از ساير بينندگان قرار داده است.
4. بايد احساس كنيم خدا را مي‌بينيم و يا خدا ما را مي‌بيند.
5. توبه
6. مانند كسي كه گناه نكرده است.
7. خير بلكه اقدام به اموري چون تصميم بر تكرار نداشتن، جبران حقوق مردم، جبران حقوق الهي ضروري است.
 
درس هشتم
آيات
ترجمه
پيام آيه
من أمن بالله
و اليوم الأخر
و عمل صالحا
فجزاءهم عند ربّهم
و لا خوف عليهم
و لا هم يجزنون
بقره/62
هر كس كه به خدا ايمان آورد
و به روز قيامت
و عمل شايسته كرد
پس پاداششان در نزد پروردگارشان است
و هيچ ترسي بر آنان نيست
و آنان دچار اندوه نمي‌شوند
1- جامعه و تمدن اسلامي بر پايه‌ي اعتقاد و ايمان به‌ خدا و توحيد بنا مي‌شود.
2- در جامعه‌ي اسلامي با شرك در مراتب مختلف آن مبارزه مي‌شود.
3- مردم در جامعه‌ي اسلامي به حقيقت معاد ايمان دارند و اعمال و رفتار خود در دنيا را براي رسيدن به سعادت اخروي تتظيم مي‌‌كنند.
يا أيها الذين أمنوا
أطيعوا الله
و أطيعوا الرسول
و أولي الأمر منكم
نساء/59
اي كساني‌كه ايمان آورديد
از خدا اطاعت كنيد
و از رسول اطاعت كنيد
و نيز از صاحبان امر از خودتان
1- مسلمانان در برنامه‌هاي فردي و اجتماعي خود تابع فرمان خدا و رسول و اولي‌الامر هستند.
2- مسلمانان از طاغوت و فرمان‌هاي غيرالهي نبايد اطاعت كنند.
 
شوري/15
 
تنظيم روابط اجتماعي و تدوين قوانين بر پايه‌ي عدل صورت مي‌گيرد و با تبعيض و بي‌عدالتي به‌شدت مبارزه مي‌شود.
قل هل يستوي
الذين يعلمون
و الذين لا يعلمون
إنما يتذكر اولوا الالباب
زمر/9
بگو آيا برابرند
كساني‌كه مي‌دانند
و كساني‌كه نمي‌دانند
تنها صاحبان فرد يادآور مي‌شوند
در جامعه و تمدن اسلامي تعقل و فردورزي يك ارزش بزرگ محسوب مي‌شود و انديشمندان احترام و منزلت والايي دارند
محمد رسول الله
و الذين معه
أشدّاء علي الكفار
رحماء بينهم
فتح/29
محمد فرستاده خداست
و كساني‌كه با او هستند
بر كافران سخت گيرند
و بين خود مهربان‌اند
مردم جامعه‌ي اسلامي با مؤمنان كه جبهه‌ي حق را تشكيل مي‌دهند، با يكديگر مهربان هستند و با ستمگران و دشمنان حق كه جبهه‌ي باطل را مي‌سازند دشمني مي‌ورزند.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
اعراف/32
 
1- مردم جامعه‌ي اسلامي در عين‌حال كه براي آخرت تلاش مي‌كنند، براي رفاه دنيا و بهره‌بردن از نعمت‌هاي آن مي‌كوشن.
2- البته اين نعمت را در جهت فساد و گناه و يا شرك نبايد استفاده كنند.
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن
و الاثم و البغي بغير الحق و أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا و أن
 
اعراف/33
 
به جاي دوري از نعمت‌هاي الهي بايد مصاديق فحشا و گناه را شناخت و از آنها دوري كرد.
و من أياته
أن خلق لكم
من أنفسكم أزواجاً
لتسكنوا إليها
و جعل بينكم
مودة و رحمة
إن في ذلك
لأيات لقوم يتفكرون
روم/21
و از نشانه‌هايش
آنكه برايتان آفريد
همسراني از خودتان
تا در كنارش آرام گيريد
و ميانتان قرار داد
دوستي و مهرباني
براستي در آن
قطعاً نشانه‌هايي براي گروهي است كه تفكر مي‌كنند (مي‌انديشند)
در جامعه‌ي اسلامي خانواده جايگاه ممتازي دارد و كانون رشد انسان‌هاي بافضيلت و محل دوستي و مهرباني و رحمت است.
 
پيام آيات ص 79
معيار اول: خدا (توحيد) – شرك (بقره/ 62)
معيار دوم: معاد – آخرت (بقره/ 62)
معيار سوم: خدا، پيامبر، امام(صاحبان امر) – خودسرانه (نساء/ 59)
معيار چهارم: خانواده – مودت و آرامش (روم/ 21)
معيار پنجم: مهربان – دشمني (فتح/ 29)
معيار ششم: از نعمت‌هاي دنيايي خداوند نيز بهره مي‌برند – و تجاوز به ناحق به كار نمي‌گيرند (اعراف/ 32 و 33)
معيار هفتم: عالمان و دانشمندان (خردمندان) (زمر/ 9)
معيار هشتم: تبعيض، بي‌عدالتي، ظلم (شوري/ 15)
پيام آيات ص 81 شماره 1 معيار 1 و 2
پيام آيات ص 82 ادامة شماره 2 معيار 2
پيام آيات ص 82 شماره 3 معيار 4
پيام آيات ص 82 شماره 4 معيار 3
پيام آيات ص 83 شماره 5 معيار 6
پيام آيات ص 83 شماره 6 معيار 7
پيام آيات ص 84 ادامة شماره 7 معيار 8
 
تكميل نمودار ص 84
ا- توحيدمحوري                 2. آخرت‌گرايي      3. اطاعت از خدا، رسول و امام           (قبول ولايت الهي)   4. اصالت خانواده
5. حق‌خواهي و باطل‌ستيزي    6. اعتدال در زندگي و بهره گرفتن از نعمت‌هاي دنيايي                    7. عقل‌گرايي
8. عدالت‌طلبي
درس نهم
آيات
ترجمه
پيام آيه
و كذلك جعلناكم
أمة وسطاً
لتكونوا شهداء علي الناس
و يكون الرسول عليكم شهيداً
بقره/143
 
امت اسلامي بايد نمونه باشد و براي ساير مردم جهان الگو و سرمشق قرار گيرد
الگوي امت نمونة اسلامي سيرة رسول خدا(ص) است.
و من يتولي الله
و رسوله
و الذين أمنوا
فان حزب الله
هم الغالبون
مائده/56
هر كس ولي خود قرار دهد خدا
و رسولش را
و كساني را كه ايمان آورده‌اند
پس به راستي حزب خدا
هم آنان پيروزمندان هستند
قبول ولايت الهي و اطاعت از فرامين رسول خدا(ص) انسان را در زمرة حزب خدا قرار مي دهد كه همواره پيروز و سربلند است.
و قال موسي لقومه
استعينوا بالله
و اصبروا
فان الأرض لله
يورثها من يشاء من عباده
 
و العاقبة للمتقين
اعراف/128
و موسي به قومش گفت
از خدا ياري بجوييد
و شكيبا باشيد
چرا كه زمين از آن خداست
آن را به هر كس از بندگانش بخواهد ميراث مي‌دهد
و سرانجام (نيك) از آن پارسايان است
لازمة رشد و تعالي و تحول مثبت در يك جامعه استعانت از خداوند و صبر و پايداري است
خداوند وراثت زمين را براي بندگان شايستة خود قرار خواهد داد.
بهترين فرجام ها از آن تقوا پيشگان است
أدع الي سبيل ربك
بالحكمة و الموعظة الحسنة
و جادلهم بالتي هي أحسن
نحل/125
 
براي دعوت به مسير الهي بايد از شيوه‌هاي درست و منطقي بهره جست.
بهترين شيوه‌هاي مورد سفارش خداوند به پيامبر اكرم(ص) عبارت‌اند از:
به كارگيري دانش استوار، اندرز نيكو و مباحثه با بهترين روش‌هاي بحث و مجادله
 
تفكر در آيات ص 88
1. بقره/ 143
2. اگر امتي ولايت خداوند و پيامبر گرامي او را بپذيرد و به دين الهي عمل كند همواره در جهان پيروز و سربلند خواهد بود. مائده/ 56
3. اسوة حقيقي ما مسلمانان رسول خدا(ص) است. بقره/ 143
تفكر در آيات ص 90
1. از آن متقين است
2. از خدا مدد خواستن و صبر و استقامت پيشه‌كردن
تفكر در آيات ص 93
روش اول: استفاده از حكمت و استدلال عقلي در هنگام دعوت
روش دوم: استفاده از موعظة حسنه و اندرز نيكو
روش سوم: استفاده از جدال احسن، هنگام بحث و مناظره
 
درس اول دین و زندگی (1)

ویژه ی دانش آموزان سال اول متوسطه 

برای دانلود روی لینک ذیل کلیک نمایید :

.
.
سؤالات متن درس اول دین و زندگی (1)
لوح های فشرده دین و زندگی 1 و 2 متوسطه ی دوم لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي 1 لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي 2 نمون سؤالات دین و زندگی (1) درس اول مهرماه 92

نمونه سؤالات تست درس اول دین و رندگی (1)
ویژه ی دانش آموزان سال اول متوسطه ی دوم
برای دانلود روی هر کدام از عبارات ذیل کلیک نمایید :
دین و زندگی (1) ، نمونه دولتی امام صادق (ع) آزمون شماره 2
دین و زندگی (1) ، نمونه دولتی امام صادق (ع)

معرفی نرم افزار

معرفت حجّت خدا ( شرح دعای اللهم عرفنی نفسک )

اعتبار سند دعاء؛ «الله» جل جلاله؛ عرفان و معرفت؛ نفس؛ نفس لوامه؛ نفس مطمئنه؛ نبی و نبوت؛ رسول؛ حجت؛ ضلال و ضلالت؛ دین؛ تفسیر دعاء؛ اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک؛ نتیجه؛ اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک؛ اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی؛ نتیجه؛ بحث کلی پیرامون دعاء مشخصات کتاب : پدید آورنده: لطف‌الله صافی‌گل پایگانی شماره: 2187 حجم فایل : 347 کیلوبایت        _____________________منبع :http://noorportal.net
دانلود کتاب های درسی پایه پنجم دوره آموزش ابتدایی سال تحصیلی 92-93  

برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه بفرمایید :

منبع :
http://sore.blogsky.com ادامه مطلب


موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)، اندیشه وتحقیق دین وزندگی چهارم، پیام آیات دین وزندگی چهارم
[ یکشنبه چهاردهم مهر 1392 ] [ 14:30 ] [ گروه دین وزندگی ]

راي دانلود كردن آيات، روي آيكون كليك راست نموده و گزينه ...Save Target As را انتخاب نماييد.

 نام درس  حجم فايل  زمان فايل دانلود
1- پيش گفتار
8.8 KB
1.80 MB
0:28
0:57
فايل1  Rightclick -> Save target as ...

فايل2  Rightclick -> Save target as ...

 2- درس اول 9.58 MB 5:12 Rightclick -> Save target as ...

 3- درس دوم 8.14 MB 4:25 Rightclick -> Save target as ...

 4- درس سوم 14.4 MB 7:52 Rightclick -> Save target as ...

 5- درس چهارم 5.21 MB 2:49 Rightclick -> Save target as ...

 6- درس پنجم 15.4 MB 8:23 Rightclick -> Save target as ...

 7- درس ششم 7.05 MB 3:49 Rightclick -> Save target as ...

 8- درس هفتم 12.3 MB 6:43 Rightclick -> Save target as ...

نمون سؤالات دین و زندگی (1) درس اول مهرماه 92


نمونه سؤالات تست درس اول دین و رندگی (1)

ویژه ی دانش آموزان سال اول متوسطه ی دوم

برای دانلود روی عبارت ذیل کلیک نمایید :

.

.

.

دین و زندگی (1) ، نمونه دولتی امام صادق (ع)


دانلود کتاب های درسی پایه پنجم دوره آموزش ابتدایی سال تحصیلی 92-93

 


برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه بفرمایید :


منبع :

http://sore.blogsky.comادامه مطلب

 


دانش آموزان عزیز پایه ی اول متوسطه برای آشنایی با شکل صحیح

تلاوت 8 درس اول دین و زندگی (1) می توانید فایل های ذیل را دانلود

نموده و در دستگاه تلفن یا رایانه ی خود از آن بهره ببرید :

.

.

.

به ادامه ی مطلب مراجعه بفرمایید :ادامه مطلب

ارزشيابي از كتاب هاي پيام هاي آسمان
 


نرم افزارهای آموزشی


چگونگی ارزشیابی از کتاب های پیام آسمان


بفرمایید ادامه ی مطلب :ادامه مطلب

راهنمای معلم تعلیم و تربیت دینی

دوره متوسطه


برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

کتاب معلم(راهنمای تدریس) چاپ 91

قرآن وتعلیمات دینی پيش دانشگاهي

دروس 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،8 و 9

   

برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

کتاب معلم(راهنمای تدریس)

قرآن وتعلیمات دینی(1)

   

برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

کتاب معلم(راهنمای تدریس)

قرآن وتعلیمات دینی(2)

   

برای دیدن محتویات کتاب اینجا را کلیک کنید

کتاب معلم(راهنمای تدریس)

قرآن و تعلیمات دینی (3)


 

دوره متوسطه


 ترجمه منظوم آيات درس دين و زندگي سال سوم دبيرستان
ترجمه: اميد مجد و سيّد محمّدعلي محمّدي

18 تير 1392

 


 ترجمه منظوم آيات درس دين و زندگي سال دوم دبيرستان
ترجمة: اميد مجد

18 تير 1392

 


 تفسير آيات كتاب ديني پيش دانشگاهي
گرد آوري: معصومه اسفيجاني

18 بهمن 1391

 


 مجموعه اشعار متناسب با دروس دين و زندگي 1
تهيه كننده: محمد علي يوسفي

 مجموعه اشعار متناسب با دروس دين و زندگي 2

27 آذر 1391

 


 خلاصه دروس دين و زندگي 1و2
تهيه كننده: صنوبر احترامي

27 آذر 1391

 


 ترجمه منظوم آيات كتاب هاي دين و زندگي

10 آبان 1391

 


 اشعار درس ديني سوم

19 آذر 1390

 


 تفسير آيات دين و زندگي (3)

06 مهر 1390

 


 تفسير آيات دين و زندگي (2)

 

 


دوره متوسطه


شيوه دريافت كتاب راهنماي معلم دين و زندگي
04 ارديبهشت 1392


بارم بندي ديني متوسطه و پيش دانشگاهي
سال 91
01 آبان 1391


بخشنامه مربوط به شيوه اجراي دوره سالي ـ واحدي
پيش دانشگاهي
28 آذر 1390
لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي 1 03 آبان 1391

لوح فشرده آموزش قرائت آيات كتاب دين و زندگي 2
موضوعات مرتبط: دین وزندگی اول، دین وزندگی دوم، دین وزندگی سوم، دین وزندگی چهارم(پیش دانشگاهی)
[ دوشنبه هشتم مهر 1392 ] [ 14:21 ] [ گروه دین وزندگی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب
امکانات وب